Türkiye

Türkiye'nin etnik yapısı nedir, ne değildir.

Türkiye'nin etnik yapısı ile alakalı çok fazla spekülasyon dönmektedir. Bunlara açıklık getirmek için Türkiye'nin etnik yapısını inceledik.

4 Şubat 2020 Saat: 15:20
YORUM YAPTavsiye EtYazdır

Bu haber 88.698 kez okunmuştur

Türkiyenin etnik yapısı nedir, ne değildir.
Türkiye'nin etnik yapısı nedir, ne değildir.

Türkiye'nin etnik yapısı ile alakalı çok fazla yalan yanliş bilgiler ortada dolanıyor. Bu bilgileri ortadan kaldirmak için bu yazıyı yazdık. Önce bölge sonra il ve ilçe ardından da genelinin nufusunu söyleyeceğiz. 

MARMARA BÖLGESİ

Marmara Bölgesinde İstanbul gibi metropol bulunduğu için etnik olarak farklılıklar söz konusudur. Edirne ilimizde başlayacak olursak Edirne ilimizin nüfusunun neredeyse tamamı Türktür. Bulgaristan'dan gelen Müslüman Bulgar olan Pomak'lar da Edirne'de yaşamaktadır. Bulgar Türkleri zamanda Slavlaştığı için Pomakları Türk saymakta herhangi bir sakinca yoktur. Hem tarihçiler hem de Pomaklar Türklüklerini kabul etmektedirler. Edirne'de yerli Türkleri, Balkan Türkleri, Boşnak, Arnavut ve Roman vatandaşlarımız yaşamaktadır. 

Kırklareli ilimizin de nüfusunun tamamına yakını Türktür. Burada da Pomaklar ikinci gruptur. %75 Türk %25 civarı da Pomak, Boşnak, Arnavut, Romandır. 

Çanakkale ilimizin de nüfusunun %90'a yakını Türktür, Yörükler, Tahtacı Türkmenleri (Aleviler) Balkan Türkleri, Yerli Türkler Türk nüfusunu olusturur. %10'luk diğer  etnik gruplar ise sırayla Pomaklar, Boşnaklar, Arnavutlar, Çerkezler, Romanlar ve az sayıda Kürt nufusu vardır. 

Balıkesir ilimizin etnik yapısı da %90 oranında Türktür. Yörükler, Yerli Türkler, Tahtacı Türkmen Alevileri, Çepniler(Alevi), Girit Türkleri, Balkan Türkleri, Midilli Türkleri Türk nufusunu oluşturur. Diğer etnik gruplar ise Pomak, Boşnak, Arnavut, Çerkes ve Kürtlerdir. Kürtler hariç diğer etnik grupları yerlidir. 

Bursa'nin etnik yapısına bakacak olursak %75 oranında Türk nufusu vardır. Türkleri oluşturan Yerli Türkler, Yörükler, Balkan Türkleri, Türkmen Alevileri, Ahıska Türkleri ve diğer illerden göçler ile gelen Türkler'dir. Kalan nufusun büyük bir kısmı Artvin ve Batum'dan gelen Müslüman Gürcü ve Lazlar'dır, onlardan sonra Arnavutlar gelir. Ayrica Bosnak, Pomak, Abhaz, Çerkes, Roman nufus yer alır. Sonradan gelip Bursa'ya yerleşen Kürt nüfusu %5 civarıdır. 

İstanbul ilimizin etnik yapısını incelemek hayli zordur. Türkiye genelinde yaşayan bütün etnik gruplar yaşamaktadır. İstanbul'un yerlileri Türkler, Rumlar, Ermeni ve Yahudi Cemaati'dir. Ancak bugün çok fazla Hristiyan ve Yahudi nüfusu yoktur. Olanlar da nufus çok kalabalık olduğu icin %1 bile yapmaz. Bugun nüfusun muhtemelen %80'i Türklerden oluşur. %10 kadarı Kürttür. Geri kalan nufus ise diğer etnik gruplardır. 

Kocaeli'nin etnik yapısı ise %75 oraninda Türktür. Türk nufusunu oluşturan gruplar Manav Türkleri, Balkan Türkleri, Yörükler, Tatarlar ve diğer illerden gelen Türk nüfusudur. 

%10 civari bir Gürcü nufusu vardır. %10 kadar da Bosnak, Laz, Çerkes, Abhaz nüfusu vardır. %5 civari Kürt nüfusu da vardır. 

Yalova ilinin etnik yapısı %75 oranında Türktür, %15 lik bir kismi ise Gürcü, Laz, Çerkes'dir. Kalan %10'luk kesim ise Bosnak, Arnavut, Pomak ve Kürttür. 

Bilecik ilimizin %95'i Türktür. Türk nüfusun çoğunluğu yerlileridir. Yerli nüfus Manav Türkleri ve Yörüklerdir. Balkan Türkleri de Yerli Türklerden sonraki Türk grubudur. Geriye kalan %5 ise Çerkes, Abhaz ve Pomaktır. 

Sakarya'nın etnik yapısı %70 oraninda Türktür. Türk nüfusunu oluşturan gruplar Manav Türkleri, Balkan Türkleri, Yörükler, Tatarlar ve diğer bölgelerden göçlerle gelen Türklerdir. %15 kadarı Gürcü ve Laz kalan %15 ise Arnavut Çerkes, Abhaz, Boşnak ve Kürtlerdir. 

EGE BÖLGESİ

Ege Bölgesinde Türk nüfus oranı çok yüksektir. Türklerin haricinde ki etnik gruplar genellikle Balkanlardan gelen gruplardır. Yörükler bu bölgenin en kalabalik olan grubudur. 

İzmir ilimizin etnik yapısını incelediğimizde büyüksehir olduğu için çok fazla göç almıştır. Bu sebeple etnik olarak diğer Ege Bölgesi illerine oranla daha fazla çeşitliliğe sahiptir. İzmir'in %80'i Türktür. Türk nüfusunu oluşturan gruplar Yörükler, Balkan Türkleri, Yerli Türkler, Çepniler Alevi) ve diğer illerden göçler ile gelen Türk nufusudur. %15'i ise Boşnak, Arnavut, Çerkes, Gürcü'dür. %5 kadar da Kürt'tür. 

Aydın ilinin etnik yapısı ise %90 oranında Türktür. Türk nüfusunun çoğunluğu Yörüktür. Balkan Türkleri ve diğer illerden gelen Türklerde Türk nüfusunu oluşturur. %5 oranında Kürt nüfusu da vardır. %5 kadar da diğer etnik gruplardır. 

Muğla ilimizin %95'e yakını Türktür. Türk nüfusunun çoğu Yörüktür. Muğla'nın yerlileri zaten Yörükler'dir. Muğla'da vatandaşlık alan çok sayıda yabancı vatandaşlar da vardır. Özellikle İngilizler'in yaşadığı siteler vardır. Muğla nüfusunun kalan %5 nüfusu ise diğer etnik gruplardır. 

Manisa'nın %90'a yakını Türktür. Türk nüfusunu yerli olan Yörükler ile Balkan Türkleri oluşturur. %8 oranında Çerkes, Arnavut, Pomak ve Roman nufusu vardır. %2 kadar da Kürt nüfusu vardır. 

Denizli nüfusunun %98'i Türktür. Türk nüfusunun büyük çoğunluğu yerlileridir. Yani Yörük kökenlidir. Az miktarda Balkan Türkleri ve diğer illerden gelen Türklerdir. Geri kalan ise diğer etnik gruplardır. Kürt nüfus çok az miktardadır. 

Uşak ilimizin %99'ı Türktür. Geneli Yörüktür. Diğer etnik gruplardan çok az sayida insan vardır. 

Afyon'un %97'si Türktür. Yörükler ve Türkmenler Türk nüfusunu oluşturan gruptur. Az sayida Balkan Türkleri de mevcuttur.  Geriye kalan ise Çerkes ve Arnavut'tur. 

Kütahya'nın %98'i Türktür. Türkleri oluşturan grup Yörükler, Türkmenler, Balkan Türkleridir. Geriye kalanı ise diğer etnik gruplardır. 

AKDENİZ BÖLGESİ

Akdeniz Bölgesin'in etnik yapısını incelediğimizde bu bölgede genellikle Yörük nüfusu ağır basmaktadır. Hatay ve Adana bölgesinde de Arap nüfusu vardır. 90 lı yıllardan sonra bölgeye çok sayıda Kürt nüfusu da gelmiştir. 

Antalya'nın %95'i Türktür. Türk nüfusunu oluşturan gruplara bakacak olursak en kalabalık olanlar Yörüklerdir. Tahtacılar(Türkmen Alevi), Balkan Türkleri, Girit Türkleri, Kıbrıs Göçmenleri ve diğer illerden gelen Türkler. Geriye kalan %5'lik kısmın çoğunu Kürtler oluşturur. 

Burdur'un neredeyse %100'ü Türktür. Türk olmayan nüfus çok azdır. 

Isparta'nın %99'u Türktür. Türk nüfusun bir kısmı Balkan Türküdür, geri kalan kısmı yerli olan Türklerdir. Yörükler ve Türk Alevileridir. 

Mersin'in 75'i Türktür. Türk nüfusunun büyük bölümü Yörüktür. Tahtacılar(Türkmen Alevi), Balkan Türkleri ve diğer illerden gelen Türklerdir. %20 kadarı ise Kürttür. Mersin en fazla Kürt göçünün olduğu illerin başında gelir. Ayrica Mersin'de %5 kadar Arap Alevisi nüfusu vardır. 

Hatay'ın %65'Türktür. Türk nufusunu Yörükler, Türkmenler, Balkan Türkleri ve zaman icerisinde eski tarihlerden Hatay'a gelen Lazkiye'de yaşayan Bayır Bucak Türkmenleridir. %30 kadarı ise Araptır. Arapların çoğu Alevidir. Az sayıda Sünni Arap'ta vardır. Bu nüfusu verirken Suriye'den gelen mültecileri saymıyoruz. Geri kalan nüfus ise Kürt, Çerkes ve Ermeni'dir. 

Osmaniye'nin %93'ü Türktür. Türklerin geneli Yörükler ve Türkmenlerdir. Osmaniye'de de az sayida Balkan Türkleri vardır. % geri kalan nufus ise Arap, Kürt, Bosnak ve Çerkes'dir. 

Adana'nın %70'i Türktür. Türkleri oluşturan gruplar Yörükler, Türkmenler, Balkan Türkleri ve diğer illerden göç eden Türkler'dir. Adana'nın yerlilerinden olan Arap Alevileri(Fellah) %10 civarı nüfusa sahiptir. Göçler ile Adana'ya gelen Kürt nüfusunun oranı ise %20 civarıdır. 

Kahramanmaraş %90'ı Türktür. Türkleri oluşturan gruplar Yörükler ve Türkmen Alevileridir. %8 oranında Çerkes nufusu ile %2 oranında Kürt Alevisi vardır. 

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

İç Anadolu Bölgesi oran olarak en yüksek Türk nüfusuna sahip bölgemizdir. Ayrıca bu bölgede yerli olan Kürt nüfusu da vardır. 

Eskişehir'in %95 kadarı Türktür. Tatar Türklerinin en kalabalik olduğu ilimizdir. Türkleri oluşturan gruplar Tatarlar, Yörükler, Kafkas Türkleri, Balkan Türkleri ve diğer illerden gelen Türklerdir. %5 oranda ise Çerkes, Gürcü, Boşnak, Abhaz ve Kürttür. 

Ankara'nın %90'ı Türk'tür. Türkmenler, Tatarlar, Nogay Türkleri ve diğer illerden gelen Türk nufusu bu gruptadır. 1800 lü yıllarda Ankara'ya gelip yerleşen ve sonradan gelen nüfusu ile Kürtler %5 bir nüfusa sahiptir. Kalan %5 ise diğer etnik gruplardır. 

Konya'nın %90 civarı Türk nufusu vardır. Çoğu yerli Türk nüfusudur. Bir miktar Balkan Türkü de vardır, Nogay ve Tatar Türkleri de vardır. Özellikle Cihanbeyli ve Kulu ilçelerinde ciddi miktarda Kürt nufusu vardır. Bunlar da 1800 lü yıllarda gelmiştir. Kürt nufusu %8 civarındadır. Kalan kısım ise diğer etnik gruplardır. 

Kırşehir'in %95'den fazlası Türktür. Yörük ve Türkmenler Türk nüfusu oluşturur. Burada da 1800 lü yıllarda gelen Kürtler vardır. %4 civarı Kürt nüfusu vardır. 

Sivas %90 oraninda bir Türk nufusuna sahiptir. Türk nüfusunun içinde bulunduğu grupta Yerli Türkler, Türkmen Alevileri, Terekemeler ve Erzurum'dan göçlerle bazı köykere    yerleştirilen Türk nüfusu yer alır. Sivas'ta yaşayan Alevi nufusu içerisinde yer alan Zaza ve Kürt nüfusu %5 civarındadır. Boşnak ve Çerkes nüfusu da Sivas'ta yaşayan diğer etnik gruplardandır. 

Kırıkkale'nin %98'i Türktür. Bu bölgede çok sayıda Türkmen Aşireti vardır.  Geri kalanı ise Kürt ve diğer etnik gruplardan oluşmaktadır. 

Çankırı'nın %98'i Türktür. Az sayıda Çerkes ve Kürt nüfusu da vardır. 

Çorum'un %95'i Türktür. Türk nufusunun çoğunu Sünni Türkler oluştururken %30 civarı Türk Alevileridir. %3 kadar Çerkes nüfusu ile az sayıda Kürt nufusu vardır. 

Yozgat'ın %95 kadarı Türktür. Burada da Sünni Türkmenler ile Alevi Türkmenler Türk nüfusunun ana gövdesini oluşturur. Sünni Türk nüfusu %80 kadarını teşkil eder. Geriye kalan nüfusu ise diğer etnik gruplardır. 

Karaman'ın neredeyse tamamı Türktür. Diğer grupların çok az nüfusu vardır. 

Niğde'nin %95 kadarı Türktür. Türk nüfusunu Türkmenler, Yörükler ve Balkan Türkleri oluşturmaktadır. Geri kalan nüfus ise Pomak, Boşnak ve Kürt nüfusudur. 

Nevşehir'in %98'i Türktür. Türk nüfusu Sünni ve Alevi olarak belirtebiliriz. Burada Alevi Türkleri de yaşamaktadır. Geri kalan nufusu ise Pomak ve diğer gruplar oluşturur. 

Aksaray'ın %95'i Türktür.Türklerin çoğu yerlidir,  Türk nüfusu içerisinde Balkan Türkleri de vardır. Geri kalan nüfusun çoğunluğu Zaza'lardır. 

KARADENİZ BÖLGESİ 

Karadeniz Bölgesinde bilinenin aksine Laz nüfusun fazla olduğu bir bolge değildir. Türkler neredeyse bütün bölgede çoğunluktadır. 

Trabzon'un %98'i Türktür. Türk nüfusunu Çepniler ve Kıpçaklar oluşturmaktadır. Az sayida Alevi nüfusu da vardır. %2 lik kesim ise Romeika dilini konuşan Müslüman Rumlardır. 

Rize'nin %70'i Türktür. Rize'de ki Türk nüfusunun çoğunluğu Kıpçak Türkleridir. Çepniler ve Kafkas Türkleri de Türk nufusu içerisindedir. %25 civarında Laz nüfus vardır. %5 civarı Hemşin'lidir. 

Artvin'in %50 civarı nüfusu Türktür. Türk nüfusu içerisinde Kıpçak Türkleri, Çepniler ve Ahıska Türkleri'dir. %20 Laz, %20 Gürcü kalan %7 Hemşinli, Geri kalan ise Kafkas Çingenesi olan Poşalardır. 

Bayburt'un %99 Türktür. Az sayıda Zaza ve Poşa nüfusu da vardır. Bayburt'ta ayrica 8 tane Alevi köyü de vardır. 

Gümüşhane'nin %96 kadarı Türktür. Türk nufusun içerisinde çok sayıda Alevi nüfus ta vardır. Az sayıda Zazaca konuşan Alevi köyleri de vardır. 

Giresun'un %95'i Türktür. Türk nufus ağırlıklı olarak Çepni'dir. Türk nufusunun bir kismi Alevidir. %5 civarı Gürcü nufusu da vardır. 

Ordu'nun %85'i Türktür. Türklerin birçok boyu Ordu'da yaşamaktadır. Türk nufusu içerisinde Alevi Türkler de yer alır. Ordu nufusu'nun %10 kadarı Gürcü'dür. Geri kalan Çerkes ve Lazdır. 

Samsun'un %75'i Türktür. Bu nüfusun çoğu yerli Türklerdir. Balkan Türkleri, Kafkas Türkleri ve diğer illerden gelen Türklerdir. %10 Çerkes, %10 Gürcü ve Laz, %5 Arnavut ve Boşnak nüfusu vardır. 

Amasya'nın %95'i Türktür. Türk nufusun çoğu Sünnidir. Ancak yüksek oranda Türkmen Alevi nüfusu da vardır.  Geri kalan nüfus içerisinde Arnavut, Çerkes, Zaza ve Kürttür. 

Tokat'ın %85'i Türktür. Türk nüfusunun yarıya yakını Türkmen Alevisidir. Tokat'da %10 oranında Çerkes nüfusu vardır. Geri kalan nufus ise diğer gruplardır. 

Sinop'un %90'ı Türktür. Türk nüfus içerisinde Tatar Türkleri de vardır. Geri kalan nüfus ise Cerkes, Gürcü ve Abhaz'dır.

Kastamonu'nun  %95'i Türktür. Kastamonu da 24 Oğuz Boyu'nun birçoğu bulunur. Geri kalan nüfus ise diğer etnik gruplardır. 

Karabük'ün %95'i Türktür. Karabük'te Türklerin çoğu yerli Türklerden oluşmaktadır. Kafkas Türkleri ve Balkan Türkleri de Karabük'te yaşamaktadır. Geri kalan nufus Çerkes ve diğer Kafkas halklarıdır. 

Bartın'ın %95'i Türktür. Türk grubun içerisinde en kalabalık olan grup Manavlardır. Kafkas Türkkeri de Bartın'da nufusa sahiptir. Geri kalan nüfus Çerkes ve diğer Kafkas Milletleridir.

Bolu'nun %95'i Türktür. Burada da Manav Türkleri Türklerin en kalabalik grubudur. Geri kalan nufus ise Çerkes, Çeçen, Gürcü ve Lazdır. 

Düzce'nin %75'i Türktür. Türkleri oluşturan grup içerisinde yerli olan Manav Türkleri, Kafkas Türkleri, Balkan Türkleri Alevi Türkler ve diğer illerden gelen Türklerdir. Geri kalan nufus içerisinde en kalabalık olan Çerkeslerdir. Onlardan sonra Gürcü, Laz ve Hemşinliler gelir. 

Zonguldak'ın %80'e yakini Türktür. Buranın yerlisi olan Türkler kendilerine Kıvırcık derler. Yerli Türklerin haricinde diğer illerden gelen Türkler vardır. Kafkas ve Balkan Türkleri de Zonguldak'ta yaşayan Türkler arasındadır. 

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Doğu Anadolu Bölgesinde Türkler, Kürtler ve az sayıda Arap ve Çerkesler genel olarak yaşamaktadır. Kimi illerde Türkler çoğunluktayken kimi illerde Kürtler çoğunluktadır. 

Hakkari'nin %95'i Kürt'tür. Kürt nüfusunun en yüksek olduğu iki ilden bir tanesidir. Hakkari'de az miktarda olsa da Türk nufusu vardır. Herikli Türkmenleri denilen bir grup vardır. 

Kars'ın %65'i Türktür. Bu oran normalde daha fazla idi ancak Türkler genelde batıya göç ettiği için Türk nüfusu azalmaktadır. Türk nüfusu Terekemeler, Yerli Türkler, Azerbaycan Türkleri, Türkmen Alevileri ve Ahıska Türkleri'dir. %30 civarı Kürt nufus vardır. Geri kalan nüfus ise Alman, Malakan, Eston, Gürcü şeklindedir. 

Van'ın %75'i Kürttür. Birkac ilçe hariç bütün ilçelerde Kürtler çoğunluktadır. %25 civarında da  Türk nüfusu vardır. Türk nüfusu içerisinde Yerli Türkler, Azerbaycan Türkleri, Kara Tatarlar ve Kırgız Türkleridir. 

Ardahan'ın %80'i Türktür. Türk nüfus içerisinde Kıpçak Türkleri, Ahıska Türkleri, Türkmen Alevileri, Terekemeler ve Yerli Türkler yer alır. %20 şu Kürt'tür. Kürtler sadece bir ilçede çoğunluktadır. 

Iğdır'ın %50'si Türk, %50'si Kürt'tür. Yakin tarihe kadar Türk nüfus çoğunlukta iken Kürt nüfusu son yıllarda Türk nufusunu yakalamış hatta geçmiş durumdadır. Iğdır'da ki Türk nüfusun çoğunluğu Azerbaycan Türkleridir. Diğer Türk Grubu ise Terekemelerdir. Azerbaycan Türkleri genel olarak Şia Meshebindendir. 

Ağrı'nın %75'i Kürttür. %25'i de Türktür. Türkler Azerbaycan Türkleri, Ahıska Türkleri ve Terekemelerdir oluşmaktadır. Türkler genelde ilçe merkezlerinde çoğunluktadır. Köylerde Kürtler çoğunluktur. 

Erzincan'ın %90'ı Türktür. Türk nüfusunun çoğunluğu Sünni Türkmenler. %30 civari nüfusu da Türkmen Alevisidir. %10 civarı Kürt ve Zaza nüfusu da Erzincan'da yaşamaktadır.

Erzurum'un %80'i Türktür. Türkler Erzurum'un Merkez ve Kuzey ilçelerinde toplanmıştır. Türkmenler, Azerbaycan Türkleri, Kıpçak Türkleri ve Türkmen Alevileri Türk nüfusunun ana gövdesidir. Geri kalan nüfusun çoğu Kürtler ve Zazalardır. Kürtler ve Zazalar daha çok Güney ilçelerdedir. Az miktarda Laz ve Hemşinli nüfusu Kuzey ilçelerinde yaşamaktadır. 

Muş'un %60 nüfusu Kürt ve Zaza'dır. Zaza ve Kürt nüfusu içerisinde Varto ilçesindeki Alevi nüfusu da sayılmaktadır. Alevi nüfusun bir kısmı kendini Türk olarak görmektedir. %25 Türk nüfusu vardır. Türk nufusun içerisinde en kalabalık olan Terekemeler, Yerli Türkler, Türkmenler, Aleviler ve Karadeniz göçmenleri yer almaktadır. %10 civarı Arap nufusu vardır. Araplar Hasköy ilçesinde çoğunluktadır. Muş'ta Çerkes nüfusu da vardır. 

Bitlis'in %60'ı Kürttür. %30'u ise Türktür. Bitlis'te il merkezi nufusunun yarısı, Ahlat ve Adilcevaz ilçelerinin Merkezlerinin çoğunluğu Türktür. Ayrica Tatvan ilçe Merkezinde çok sayıda Karadenizli Türk aileler vardır. %10 civarı Arap nüfusu da vardır. Arap nufus %10 civarıdır. 

Bingöl'ün %70 civarı Zaza nüfusu vardır. Oran olarak en kalabalık Zaza nufusu Bingöl'dedir. %20 Kürt, %10 civarı da Türk nüfusu vardır. Bingöl'de Alevi nüfusu da vardır. 

Elazığ'ın %65 nüfusu Türktür. Türkler Merkez ilçe ve çevresinde çoğunluktadır. Türklerin oluşturduğu grupta yerli Türkler, Türkmenler, Balkan Türkleri ve Azerbaycan Türkleri yer alır. Türkler'den sonra en kalabalık grup Zazalardır. İlçelerin çoğunda Zazalar çoğunluk olmasına karşın ilçe nufusları az olduğu için oranları Türklerden fazla değildir. %25 civarı Zaza ve %10 oranında Kürt nufusu vardır. 

Malatya'nın 75'i Türktür. Türklerin oluşturduğu grup Sünni ve Alevi Türkmenler ve Yerli Türkmenlerdir. Geri kalan nufusun çoğu Kürttür. Kürtler genellikle Güney İlçelerinde yaşamaktadır. 

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin doğu bölümünde Kürtler, Batı kısmında Türkler çoğunluktadır. Orta kesimde ise Araplar yer alır. 

Diyarbakir'ın %65'i Kürt'tür. Çoğu ilçede Kürtler çoğunluktadır. %20 oranında Zaza nüfusu vardır. Zaza'lar Dicle ilçesinde çoğunluktur. Türk nüfusu %15 civarındadır. İki ilçede Türkler çoğunluktadır. 

Siirt'in %60''ı Kürt'tür. %35'i Araptır. % 5 oranında da Türk nüfusu vardır. 

Şırnak'ın %90'ı Kürt'tür. Bütün ilçelerinde Kürtler çoğunluktadır. %8 oranında Türk nüfusu vardır. Türk nüfusunun çoğunluğu Tatar Aşiretine mensuptur. Az sayıda Yörük te vardır. Arap nüfusu da vardır. 

Batman'ın %70'i Kürt'tür. %25 civarı Arap nüfusu vardır. Hasankeyf ve Merkez civarında yaşayan Türk nüfusu %5 civarıdır. Kerkük'ten gelip Batman'a yerleşen Türkmen Aileler vardır. 

Şanlıurfa'nın nüfusunun %40'ı Araptır. %30'ı Türk, %25 Kürt, %5 oranında Zaza nüfusu vardır. Türkler Merkez ilçelerde çoğunluktadır. Siverek'te Zazalar, Harran ve Akçakale'de Araplar çoğunluktadır. Diğer ilçeler daha fazla karışıktır. 

Adıyaman'ın %60'ı Türktür. %30'u Kürt, %10 civarı da Zaza nufusu vardır. Adıyaman'da Alevi nüfusu da kalabalıktır. Adıyaman'da Türkler ve Kürtler arasında sorun yaşanmamaktadır. 

Gaziantep'in %80'i Türktür. Türklerin olduğu grupta Barak Türkmenleri, Yörükler, Balkan Türkleri ve yerli Türkler yer almaktadır. %20 civarı da Kürt nüfusu vardır. Türkler bir ilçe hariç tamamında çoğunluktur. Sadece Islahiye'de Kürtler çoğunluktur. 

Kilis'in %95'i Türktür. Kilis'te az sayıda Kürt ve Çerkes'lerde yaşamaktadır. Son zamanlarda gelen Suriyeli mültecileri saymadan bu oranları yaptık. 

TOPLAM ORANLAR

Türkiye Cumhuriyeti Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür. Bizim asıl şiarımız budur. Ancak insanlar yinede etnik olarak kökenlerini önemli görüyor. Bu anlamda bakacak olursak Türkiyede yaşayan Türklerin oranı %80'ü Türktür. %13 civarı Kürt nüfusu, %2 civarı Arap,%2 Çerkes,%2 Boşnak ve Arnavut ve geri kalanlarda diğer etnik gruplardır. 

YORUMLAR

 
Lütfen Resimdeki kodu yazınız
Bu Habere 193 yorum yapılmıştır
??? 19.06.2022 23:25
Kayseri nerede?
İbrahim 07.06.2022 19:05
Her ne olursa olsun biz bu ülkede asırlardır beraber yaşıyoruz türkürt kardeşten de öte et ve tırnak tır Kürtler terörist değillerdir terör dış güçlerden oluşur bu algıda lütfen herkesin üstünden kalksın
Gerek yok 31.05.2022 18:26
Vanda Lazlar var Samsunda Arnavut ve Yörükler, Mersinde Rumlar l. Hani nerede böyle ince ayrıntılar. Gerçekten titiz bir çalışma yapsa yazardı.
sanane 20.04.2022 11:07
Tamamen spekülasyon yani sallamasyon!!!?hangi veriler bunlar!?nerede ölçümler,matematiksel parametreler!?
Ayyıldız 16.12.2021 17:19
Ayyıldız time saygı ve sevgiler. Hepiniz seviliyorsunuz sanal kahramanlar.
Ayyıldız 16.12.2021 16:59
Tüm ŞEHİTLERİMİZİ rahmetle anıyorum. Terörü ve destekçilerini lanetliyorum. Ne mutlu TÜRKÜM DİYENE.
uA 34-Trabzonlu 16.12.2021 16:50
TEŞEKKÜRLER AYYILDIZ RUMUZLU !
Ayyıldız 14.12.2021 19:21
Enseniydeyiz AĞRILI KÜRDO diye kendini tanıtan sanal TERÖRİST.
Ayyıldız 14.12.2021 19:14
Ağrılı Kürdo sen BİR OROSPU ÇOCUĞUSUN.
uA 34-Trabzonlu 13.12.2021 21:05
uA ÜMRANIYEDEN REİSİM TEŞEKKÜRLER ! AĞRILI KÜRDO RUMUZLU KIZ KARDEŞİNİ SİKTİĞİMİ BULMAK ŞART OLDU !
uA 34-Trabzonlu 13.12.2021 16:39
OROSPU ÇOCUĞU AĞRILI KÜRDO RUMUZLU!
uA ümraniye-anadolu yakası 13.12.2021 14:05
AĞRILI KÜRDO nickiyle yazan orospu çocuğu, Trabzonlu reisimizin yanındayız. Ayrıca uA TARAFTAR GRUBU sadece ülkemizin değil DÜNYANIN en büyük taraftar oluşumudur. ANANIN AMINA koyarız AĞRILI KÜRDO. Sıktır git kime bulaştığını bilmiyorsun OROSPU ÇOCUĞU buluruz seni VE sikeriz yedi sülaleni
uA 34-Trabzonlu 12.12.2021 20:57
AĞRILI KÜRDO RUMUZLU OROSPU ÇOCUĞU ; RİZE ETNİKCE YORUMUNDA ADEM RUMUZUYLA BANA LAF ATMIŞSIN ! KİM OLDUĞUNU BULACAM SENİN OROSPU ÇOCUĞU ! VAN ETNİKÇEDEDE YORUM YAZANLARA AĞRILI ADEM RUMUZUYLA LAF ATMIŞSIN ! SENİN KİM OLDUĞUNU BULACAM OROSPU ÇOCUĞU İSTERSEN DÜNYANIN ÖBÜR UCUNA KAÇ PİÇ KURUSU BULACAM SENİ AMA TEK BULMAYACAM TABİ ! DURUP DURURKEN BANA SÖVMEN KÖTÜ OLACAK !
uA 34-Trabzonlu 12.12.2021 20:47
AĞRILI KÜRDO,AĞRILI ADEM,ADEM GİBİ FARKLI RUMUZLARLA YAZAN BİR OROSPU ÇOCUĞUSUN ! HDPKK LI PİÇSİN DOĞU İLLERİMİZİN ETNİKÇELERİNİN YORUMLARINDA KENDİNİ BELLİ ETMİŞSİN !
uA 34-Trabzonlu 12.12.2021 20:35
AĞRILI KÜRDO RUMUZLU OROSPU ÇOCUĞU AH KARŞIMDA OLACAKSIN SENİN ANANI SİKSEM BİR AMINA KODUĞUMUN ÇOCUĞU SEN NERDEN ÇIKTIN ! HANGİ LAF İNCİTTİ ACABA SENİ !
uA 34-Trabzonlu 12.12.2021 20:32
AĞRILI RUMUZLU ; TAKIM TUTAR GİBİ PARTİ TUTAN HERKES TÜRKİYEDE SENİN ANANI SİKSİN !
uA 34-Trabzonlu 12.12.2021 20:22
AĞRILI KÜRDO RUMUZLU ; HANİ TAKIM DEMİŞSİN HANİ PARTİ DEMİŞSİN YA ; TAKIM TUTAR GİBİ PARTİ TUTAN HERKES DÜNYADAKİ SENİN ANANI SİKSİN OROSPU ÇOCUĞU ! TÜRK -KÜRT KARDEŞTİR! PKK LILAR OROSPU ÇOCUĞUDUR ! SEN NEDEN ATLADIN SANA BİR ŞEY DİYEN Mİ OLDU OROSPU ÇOCUĞU AĞRILI RUMUZLU !
uA 34-Trabzonlu 12.12.2021 20:20
AĞRILI KÜRDO RUMUZLU OROSPU ÇOCUĞUDUR !
uA 34-Trabzonlu 12.12.2021 20:17
AĞRILI KÜRDO RUMUZLU ; KARINI KIZINI TÜM SÜLALENİ SİKEYİM ! TABİ PKK YANDAŞI BİR OROSPU ÇOCUĞU NUN TEKİSİN ! PKK YA SÖVÜYORUM YA ONDAN RAHATSIZ OLDUN ! EMİN OL TÜRKİYENİN YÜZDE 95 İ PKK VE YANDAŞLARINA SÖVÜYOR ! YANİ SEN VE SEN GİBİLERE SÖVÜYOR AĞRILI KÜRDO RUMUZLU OROSPU ÇOCUĞU ! ANANI GÖTÜNDEN SİKSİNLER SENİN !
uA 34-Trabzonlu 12.12.2021 20:14
AĞRILI KÜRDO RUMUZLU OROSPU ÇOCUĞU NE ZAMAN PARTİ YAZDIM ! SENİN ANANI AVRADINI SİKERİM OROSPU ÇOCUĞU ! GALATASARAYLIYIM VE SENİN ANANIN AMINA KOYAYIM OROSPU ÇOCUĞU ! AĞRILI KÜRDO RUMUZLU OROSPU ÇOCUĞU ;SENİN ANANI BÜTÜN uA TARAFTAR GRUBU SİKSİN
Ağrılı Kürdo 27.11.2021 19:01
Trabzonlu arkadaş takım tutar gibi parti tutuyorsun bi oruspu çocuğu varsa o da sensin :)
Murat Ergin Sana Söylüyorum 16.11.2021 10:43
Dünya üzerinde her Etnik grub karışmışdır. Tek Türk değil ve Ülkemizde ezici farkla %80 Türk var. Kürtleşmiş- Zazalaşmış Türkmen ve Pomak eklersek nüfusun %90 Yakını Türk oluyor
uA 34-Trabzonlu 13.11.2021 19:50
İSTANBULDA VAHŞİCE ÖLDÜRÜLEN BAŞAK CENGİZ İN KATİLİ OLAN, OROSPU ÇOCUĞU PİÇ KURUSU İDAM EDİLSİN !
murat ergin 06.11.2021 17:14
turkler Anadolu ya geldiklerinde buradaki Rumlari oldurmeyip onlarla karistilar, rumlarda kendilerinden once anadoluda olan kurtleri yani medleri oldurmeyip onlarla karistilar sonuçta hepimizin genleri karismis, kardesiz yani.Bu karışma 1071 den beri devam ediyor savaş kazananların, kaybenleri öldürmemesinin nedeni bos topragin ise yaramamasi, ayrıca genler yarı anadan yarı babadan gecer, herkes kendini babanın milletine ait sanıyor ama yarı yarıyadır, zaten bir ailede hem sarisin yesil gozlu hem esmer siyah gozlu bireyler varsa zaten onlarin genleri bircok millet karisimidir. Ayrıca bir milletten olmak ne övünülecek birsey ne de üzünülecek birsey, sen neysen odur
uA 34-Trabzonlu 31.10.2021 19:03
TÜRKİYE CUMHURİYETİ MESUT, MUVAFFAK VE MUZAFFER OLACAKTIR !: MUSTAFA KEMAL ATATÜRK!
uA 34-Trabzonlu 29.10.2021 19:27
OROSPU ÇOCUĞU CEMİL TAŞKESEN ! SİİRTTE SÖZDE KÜRDİSTAN TAN BAHSEDEN BU OROSPU EVLADI PİÇ TUTUKLANSIN ! HAYALİ KÜRDİSTAN OLANIN MEKANI KABRİSTANDIR !CEMİL TAŞKESEN DENİLEN PKKLI OROSPU ÇOCUĞU!AKŞENERİN GEZİSİ SIRASINDA BÖYLE KONUŞMUŞTU CEMİL TAŞKESEN DENİLEN OROSPU ÇOCUĞU!
E. T 26.10.2021 09:56
Bazı yorumlarda yörük çerkez gibi ayrıma gidilmiştir bunların hepsi Türktür, bölücülerin çok hoşuna giden her bölgeye ayrı bir takma isim takıp burdan Türk demeyinde ne derseniz deyin algısı çıkarmaya çalışan bir zihniyet var, bu arada güneydoğu ve doğu anadoluda 100 yıldır asimile olmuş veya oldurulmaya çalışılan 20 milyon TÜRKMEN soydaşımızın durumlarınıda açıklasanız iyi olurdu.
uA 34-Trabzonlu 01.10.2021 09:29
OROSPU ÇOCUĞU ABDULLAH ÖCALAN ! FRANSADA OYNANAN MARSİLYA-GALATASARAY UEFA KUPASI MAÇINDA CİMBOM TRİBÜNLERİNE DOĞRU ÖCALAN DENİLEN OROSPU ÇOCUĞUNUN PAÇAVRALARINI VE PKK DENİLEN OROSPU ÇOCUĞU TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PAÇAVRALARINI AÇANLAR YEDİ SÜLALENİZİ TÜRK HALKI SİKSİN SİZİN ! BUNUN İSTANBULUDA VAR! İSTANBULDA MARSİLYA DENİLEN TERÖR SEVİCİ TAKIMLA OYNANACAK MAÇTA SAĞDUYU ÇAĞRISI YAPACAKLAR BİZE MASAL ANLATMAYIN SİKTİRİN GİDİN ! TARAFTAR GRUBUMUZUN AVRUPA EKİBİNEDE SELAMLARIMIZI YOLLUYORUZ VAROLUN !ULTRASLAN AVRUPA ADAMIN ANASINI SİKER !
uA 34-Trabzonlu 28.09.2021 09:38
DOĞUŞUMDAKİ TEK OLAĞANÜSTÜLÜK TÜRK OLARAK DÜNYAYA GELMEMDİR! =MUSTAFA KEMAL ATATÜRK! GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK VE TÜM KURTULUŞ MÜCADELESİ KAHRAMANLARIMIZI ANIYORUZ ! EBEDİYEN TÜRKİYE TÜRK VATANI OLMAYA DEVAM EDECEK !
isterseler anket yapsınlar 81 ilde 26.09.2021 08:25
Turgut , mülteciler (suriyeliler) gelmese dediğin doğru ama mültecilerden dolayı sıralama şöyle; 1:Türk zaten herkesin biliyor en çok Türkiyede Türk kökenlinin olduğunu .2:Kürt , 3: mülteciler (Türkiyenin kendi Arap vatandaşı Şanlıurfa ve Hatay dışında çok yok ) 4:Diğerleri Laz , Çerkes, Boşnak vb. (Lazda abartıldığı kadar çok yok). Saygılar herkese.
uA 34-Trabzonlu 25.09.2021 17:58
TÜRK-KÜRT KARDEŞTİR; PKK VE YANDAŞLARI OROSPU ÇOCUKLARIDIR !
uA 34-Trabzonlu 25.09.2021 17:40
ANANIN AMINA KOYARIZ SEZAİ TEMELLİ ! İMRALIDAKİ OROSPU ÇOCUĞUNUN DA SEZAİ TEMELLİNİNDE ANASINI SİKERİZ ! EROL KATIRCIOĞLU, SEZAİ TEMELLİ, SIRRI SAKIK , MİTHAT SANCAR, GARO PAYLAN, Ö.FARUK GERGERLİOĞLU VS. HEPİNİZ OROSPU ÇOCUĞUNUZ !
Turgut 24.09.2021 22:17
Gerçek durum şuki Türkiyede ırk anlamında tesbit yapmak imkansıza yakındır.Efendim haplogrup,mablogrup,gen yapısı şöyleymişde falanda gülünç söylemler Dünyadaki büyük milletlerden bir kaçı hariç homojen bir millet kalmadı.O zaman etnik yapıyı insanların kendilerini hissettiklerinde veya konuştukları anadilde göre belirleyebiliriz.Irk anlamında tahminim ki bu konuda çok iddialıyım Türkiyenin yapısını çok iyi bildiğimi iddia ediyorum.Sadede gelirsek.yüzde 60 Türk.Yüzde 20 tamamen türkleşmiş Türk, Kürt,Zaza,Arap,Çerkez,Laz,Arnavut,Boşnak,Gürcü,Pomak,Çingene,Rum,vb.yüzde 15 Kürt.Yüzde 5 diğer etnik gruplar.Buna göre yüzde 80 Türk,Yüzde 15 Kürt,yüzde 5 diğer etnik gruplar diyebiliriz.Tartışma yüzde 20 kök Türklerle karışıp Türkleşmiş melez gruptan kaynaklanıyor.Başta Kürtler olmak üzere azınlık etnik gruplar Türkleşmiş yüzde 20 kök melez grubun içinden kendine pay çıkarmaya çalışıyor ancak bu grupta Türkler ağır bastığı için tamamen Türkleşmiş durumda.Kürtçe dahil tüm diğer diller azalıyo
HİTLER 24.09.2021 02:19
ULA KIROLAR NE VAVGA EDİYSİZ K*RT TÜRK DİYE MİLLED UZAYA ÇIKMIŞTIR LO
uA 34-Trabzonlu 13.09.2021 19:13
OROSPU ÇOCUĞU GARO PAYLAN! PKKLI ERMENİ OROSPU ÇOCUĞU BİR DAHA ATA DEVLETİMİZ OSMANLI DEVLETİNE LAF EDERSEN DİLİNİ KESERİZ SENİN !
uA 34-Trabzonlu 13.09.2021 15:12
SALİH KARADENİZ DENİLEN OROSPU ÇOCUĞU 2018 YILINDA SALDIRMAYA KALKMIŞ ARKADAŞIMIZA ! İNTİKAM YARINA KALIR YANINA KALMAZ OROSPU ÇOCUĞU SALİH KARADENİZ ADLI ADANALI PİÇ! MERSİNİN İLÇESİNE GETİRTME BİZİ !
uA 34-Trabzonlu 13.09.2021 09:58
MERSİNİN BİR İLÇESİNDE YAŞAYAN AMA ADANALI OLAN SALİH KARADENİZ DENİLEN OROSPU ÇOCUĞU ; HATTA COVİDDEN ÖNCE AFYONUN İŞCEHİSAR DİYE BİR AMATÖR LİG TAKIMIN DA OYNADI! NEREDE OLURSAN OL ANANI SİKECEZ SENİN ! BİR ULTRASLAN ÜYESİNİN BAŞINA BİR ŞEY GELİRSE DÜNYAYI DAR EDERİZ ! HATTA GEÇEN GÜNLERDE BU SALİH KARADENİZ DENİLEN OROSPU ÇOCUĞUNUN TIFIL ARKADAŞLARI YOLDA YÜRÜYEN ULTRASLAN ÜYEMİZE ; BEYAZ TOROS DAN HAREKET ÇEKMİŞ! BEYAZ TOROSTAN HAREKET ÇEKENİNDEN SALİH KARADENİZİNDE ANASINI SİKERİZ! ULTRASLAN SADECE İSTANBULDA DEĞİL AVRUPADA DAHİL HER YERDE !
uA 34-Trabzonlu 11.09.2021 18:42
OROSPU ÇOCUĞU MİTHAT SANCAR! OROSPU EVLADI MİTHAT SÖZDE VEKİL BOZUNTUSU BEBEK KATİLİ İMRALIDAKİ PİÇİ ÖVEN DİLİNİ KOPARIR ANANIN AMINA SOKARIZ! ATATÜRKÜN MECLİSİNDE PKKLI İSTEMİYORUZ! KAHROLSUN PKK!
Hasan 08.09.2021 23:48
Biz Türk değiliz bu verileri götünden uyduruyorsun Türkiye’nin en az % 35 kurd
uA 34-Trabzonlu 08.09.2021 08:29
OROSPU ÇOCUĞU SALİH KARADENİZ........ ANANI SİKERİZ SENİN PİÇ.... SOYADININ KARADENİZ OLDUĞUNA BAKMAYIN ADANALI KENDİSİ.... MERSİNİN BİR İLÇESİNDE ÖNCEKİ SENELERDE BİZİM ULTRASLANDAN BİR GENCİ SALDIRMAYA KALKMIŞ YANINDA BİR İKİ PİÇLE BERABER BİR KÖPRÜDE.... SENİN ANANI SİKERİZ SALİH KARADENİZ HİÇ BİR ULTRASLAN ÜYESİ YALNIZ DEĞİLDİR. ULTRASLAN HERYERDE ANANI SİKERİZ SENİN.... ESMER SURATINI MOSMOR YAPARIZ.... AMATÖR FUTBOLCUYMUŞSUN , DEĞİL FUTBOLCU İSTERSEN KRAL OL BİZE SÖKMEZ.....DELİKANLIYSAN BANADA SALDIRSANA AMA GÖT YOK TABİ SENDE...
uA 34-Trabzonlu 08.09.2021 08:12
OROSPU ÇOCUĞU SALİH KARADENİZ..... AMATÖR FUTBOLCU BOZUNTUSU SALİH KARADENİZ PİÇİ.... SOYADININ KARADENİZ OLDUĞUNA BAKMAYIN ADANALIDIR KENDİSİ.... MERSİNDE BİZİM ULTRASLAN ÜYESİ BİRİSİNE SATAŞMIŞ ÖNCEKİ SENELERDE ..... SENİN ANANI SİKERİZ EVİNDEN ALDIRTMA KENDİNİ SALİH KARADENİZ DENİLEN OROSPU ÇOCUĞU, KÜÇÜK İLÇEYE GETİRTME BİZİ.....O ESMER TİPİNİ MOSMOR YAPTIRTMA ........
uA 34-Trabzonlu 04.09.2021 09:54
ÖNCELİKLE ÜNİVERSİTELERDE YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM SENESİ HAYIRLI OLSUN.YÖK BAŞKANI SENİ BURADAN İKAZ EDİYORUZ. BİR ÇOK ÜNİVERSİTEDE BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ PKK NIN ÜNİVERSİTE YAPILANMASINA REKTÖRLER TARAFINDAN GÖZ YUMULDUĞUNU BİLİYORUZ. EĞER BU SENEDE DE ÜNİVERSİTEDE ÖĞRENCİ KILIKLI TERÖRİSTLERE GÖZ YUMULURSA , O ÜNİVERSİTELERİ BİZ TEMİZLERİZ. ULTRASLAN HER YERDE.....
Akıllı OL 03.09.2021 18:34
abc xyz ne cahilsin varya Antep çok büyük ezici farkla türk, Erzincan en az kürt oranı orda var. Urfa da Kürt fazla değil arap fazla %25 oranında Türk var. Admin yazarken Kürt Türk yanlış yere yazmış. Urfa Etnik Yapısı yaz aynı siteye tıkla. Iğdır bu ilin yarısı Türk yarısı Kürt olduğu belli. Kars Türk fazla olduğu kabul görmüş herkes tarafından. Doğu Kürt algısı var gerçekler böyle yazılınca sallama diyorsunuz! Kürtler 10 ilde fazla ,1 ilde yarısı ve bir çok ilde azınlık kürtler
Akıllı OL 03.09.2021 18:25
Türkiye de Kürt fazla . Yok 20 Milyon, 30 Milyon ,40 Milyon diyenler bu uyduruk sayıyı nerede buluyor acaba. Türkiye de 13 Milyon Kürt var KONDA 2019 verisi. Türk Kürt evliliği çok oldu çocukların %90 Kendisini Türk gördüğü aşikar. HDP veren herkes Kürt değildir. Kars ve Iğdır da Azerbaycan Türkleri HDP verir veya Kürt yoğun olan illerin içindeki türkler az da olsa HDP veren var. Kürtleşmiş Türkmen aşiretleride Türk olduğunu kabul ettiler. Kürtleşmiş Türkmenler bulunabiliyor bunlarda Türküm diyor . Tatar aşireti vb.... Asimile olan Kürtlerde vardır.(Eski Türkiyede Doğu bölgesinde yaşayan ırklar asimile oldu kürt zanneti kendisini yani böyle durumlar olur) Kürtler 10 ilde fazla, 1 ilde (Iğdır) yarısı kürt ve bir çok ilde azınlık. Kürtler Doğuda fazla çocuk yapıyor. 5 ve 4 arası(Doğuda çocuk ölüm oranları fazla PKK gibi olaylardan) Doğuda yaşamayan Kürtler ise 2 ve 3 arası ama çoğunluk 2. Yani Kürtler hepsi fazla çocuk yapmıyor. Sonuç olarak Kürt fazla değil bu uydurma.........
Gerçekçi 03.09.2021 18:01
Marmara Bölgesini nasıl Arnavut ve Boşnak fazla dedin anlamadım İsmail. Arnavut ve Boşnak çok az azınlık. Balkanlardan Türkiyeye gelen çok oldu çoğu zaten Türk Arnavut,Boşnak,Pomakta geldi ama çoğu Türk. Bu sitenin verdiği tahmini orandır. İlçelerin etnik yoğunluğunu bulup ona göre ilin etnik yapısını çıkarıyor. Oranları gerçeğe yakın KONDA 2019 veriside %80 ne yakın Türk var diyor!!!
uA 34-Trabzonlu 03.09.2021 13:27
DERİN UYKUDASIN HERHALDE ADMİN ! YAYINLASANA ŞU YORUMLARI!
uA 34-Trabzonlu 03.09.2021 13:10
SENİNDE VE SENİN AŞİRETİNİNDE ANASINI SİKERİZ NİHAT DOĞAN..... OROSPU ÇOCUĞU NİHAT DOĞAN....
Adam 01.09.2021 16:16
Bölgesel etnik tahminler baya iyi. Sallamasyon diyenler istediği verileri göremedi. Urfa yanlış Urfa etnik yapısı dedim. %40Arap,%30Kürt,%25Turk , %5 Zaza Burdakine baktım %30 Türk, %25 Kürt diyor . Yazım yanlışı var admin Kürtçüler gerçeği görüp üzülüyor. Batmam da arap yok diyen arkadaş haklısın hepsi kürtleşmiş artık asimile. Veriler gayet doğru ama İstanbul, izmir de bir tık daha fazla oranlı Kürt var. İstanbul %15 , izmir %10 Kürt var bunun dışında her şey doğru
,,, 01.09.2021 02:37
tuhaf yorumlar var burada anasını siktiğim oç görmünyonmu bu türk oğlu türk nickli kişi her gün bu sitede kürtlere küfür ediyor durduk yere ırkçı
Gerçekçi 29.08.2021 17:06
Türkistan adlı aptal kardeşim bizim kökenimiz Türktür. Zamanla dış evlilik ile melez olduk gayet normal . Orta Asyaya özgü Türk kimiliği değildir. Türkler Dünyada 250 Milyondur Macar dahil olursa bu rakam 265 Milyonu bulur. Kökenleri türktür ama karışmıştır. Dünyada her ırk karışmıştır. Kürtler aslında en çok asimile edendir kendi müfusu oranıyla. Onca Türkmen,Arap,Zaza,Süryani,Çerkez,Ermeni vardı ne oldu bakıyorum çoğu yok olmuş kürtleşmiş. Kürtleşmiş Türkmen Aşiretleri Gerçeği Görüyor artık
Türk 28.08.2021 19:48
Şanlıurfa yanliş çünkü bu sitede ayrı bir şekilde Urfa etnik yapısı derseniz. %40 Arap , %30 Kürt %25 Türk %5 Zaza vardı şimdi bundan Kürt ve Türk yanlış yere yazmışın admin
Ömer 26.08.2021 22:57
Kilis ve antepi doğuda diye kürt şehri zannetmeyin türküz biz
uA 34-Trabzonlu 26.08.2021 11:12
SENELER EVVEL VAHŞİCE KATLEDİLEN ÖZGECAN KARDEŞİMİZE ALÇAKCA LAFLAR ATAN ÖLÜNÜN ARKASINDAN KONUŞAN, PKK TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ VE ŞARKICI BOZUNTUSU NİHAT DOĞAN DENİLEN OROSPU ÇOCUĞU AKILLI OL DEĞİLSE AKLINI ALIRIZ! ANANIN AMINA KOYARIZ NİHAT DOĞAN !BEBEK KATİLİ APO PİÇİNİN MEDYA AYAKLARINDAN BİRİDE BU NİHAT DOĞAN DENİLEN OROSPU ÇOCUĞUDUR !SAVCILAR SİZDE GÖREVE ; APO PİÇİNİN POSTERİ YANİ PAÇAVRASI ALTINDA NİHAT DOĞAN DENİLEN OROSPU ÇOCUĞUNUN FOTOĞRAFLARI VAR !
uA 34-Trabzonlu 26.08.2021 11:05
OROSPU ÇOCUĞU NİHAT DOĞAN !
Mesut Kibar 24.08.2021 22:43
Pomaklar Müslüman Bulgar değildir. Kuman-Kıpçak kökenine sahip Türklerdir. Bulgar propagandasına alet oluyorsunuz. Lütfen düzeltin.
Gerçekçi 24.08.2021 13:44
Şu Kürtler neden bu kadar ağlıyor . Az nüfusunuz var işte ağlanma....... Adıyaman % 80 Kürt diyen aptal. Besni,Gölbaşı,Tut ve Merkezde Türk fazla olduğu kesin %60 dan fazla Türk. Doğu illerinde Türk oranları doğru ama sizin gibiler doğu %100 Kürt zannediyor. Erzurum,Kars,Erzincan,Elazığ(Erzincan Merkez ve merkeze yakın bölgede türk fazla olduğu kesin nüfus olarak %50 den fazla türk olduğu kesin) vb... Doğu da olan türk illeri, Urfada Araplar fazla sonra türk ve kürt fazla . Urfa Kürt diyen aptallar. Türkiyede %80 Türk var sallamış olduğunu söyleyenler Konda 2019 verisi %80 Türk olduğunu söyledi.
Gerçekçi 20.08.2021 15:35
Yorumlarda Kürtler ne ağlamış be ve uydurmuş . Gaziantep kürt diyen var çoğu türk olduğu kesin. Doğu illerinde kürt yoğunluk olan illerde full %100 Kürt var zannediyor aptallar. Iğdır ve Kars Azerbaycan Türkü fazla olduğu belli. Urfa Arap yoğunlukta bir il. Erzurum,Ardahan,Antep,Maraş,Hatay,Erzincan,Elazığ vb.. iller türk olduğu kesin ama tam oran bilinmiyor. Şu Kürtler ilde yaşayıp etnik oranı bildiğini zannediyor. Bir iki kürt yaşar Kürtler fazla olur dıwhıudhaı. Konda 2019 verisi bile %80 ne yakın Türk olduğunu söyledi. En kötü ihitimalde bile %78 Türk! Azad isimli m@lda ne sallamış. 15 Milyondan fazla kürt olması imkansız ve zaza kürt değil!!!!!!!!!!
bruh 20.08.2021 00:46
Babam Ağrı Azerisi annem Aydın Yörüğü çok garip bir karışım ama olsun peojkdgsojgadso bu ülkenin her vatandaşı türktür bu ulusal kimliktir etnik veya dini kimlik ne olursa olsun aynı vatanın evlatlarıyız bunu unutmamak lazım. etnisite üzerinden siyaset yapan herkesin kıyametini sikeyim
Gerçekçi 17.08.2021 18:11
% 80 ne yakın türk olduğu gerçektir. Geçmişten beri kürt nüfusu abartıldı gerçek bu ve çok melez toplum oluştu çoğu türküm demiş gibi görünüyor.
Demir 17.08.2021 14:32
Dürüst adlı kişi yorumlara yazmışın oy seçimlerine göre etnik nüfusun yüzdesi. Bu yanlış Ak Partili çok kürt var bunlar türkmü veya kars,ığdır illerinde bulunan türklerin bazıları HDP veriyor.
tüm veriler yanlış 10.08.2021 20:30
hepsi
uA 34-Trabzonlu 09.08.2021 17:09
ATEŞİN ÇOCUKLARI DEĞİL OROSPU ÇOCUKLARISINIZ. ORMANLARIMIZI VE GARİBANLARIN EVLERİNİ YAKAN, PKK LI OROSPU ÇOCUKLARI. ÖLÜNÜZÜ DİRİNİZİ HER GÜN BİRİNİZİ BİR GÜN HEPİNİZİ KAHPE PKK HAİNLERİ... HEPİNİZ OROSPU ÇOCUĞUSUNUZ ATEŞİN ÇOCUKLARI DENİLEN VAHŞİ KAHPELER....
Türk Oğlu Türk 07.08.2021 18:40
AMINA KODUMUN SOYU SOPU BELLİ OLMAYAN İT SOYU SİZ NEYİNİZLE GURUR DUYUYORSUNUZ HE BAYRAĞINIZ YOK VATANINIZ YOK KODUMUN APOCU İTLERİ TÜRKİYE TÜRKLERİNDİR ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? O KADAR ANAYASADA VAR BU MADDE
Dervişoglu 05.08.2021 11:13
Denizli ile ilgili yorumun yanlış, Egenin akyörük diyarı malesef kürt ve suriyeli istilasına uğramış durumdadır... Aziz vatanım akpnin ümmetçilik safsatası altında,arap kürt ve peştun istilası ile karşı karşıya gelmekte ve busa bizim ulusal güvenliğimizi TEHDİT BOYUTUNA GELMİŞTİR... HALA kardeşlik safsatasi ile beyinleri uyuşuk millet bunun zararını fazla degilbir kaç sene sonra görmeye başlayacak...
uA 34-Trabzonlu 04.08.2021 14:52
SİZ ATEŞİN ÇOCUKLARI DEĞİL OROSPU ÇOCUĞUSUNUZ! ORMANLARIMIZA UZANAN ELLER KIRILSIN !EVLERİ YAKILAN GARİBAN VATAN EVLATLARININ YANINDAYIZ !
uA 34-Trabzonlu 03.08.2021 17:31
YORUMLARI YAYINLASANA ADMİN NE BEKLİYORSUN?
uA 34-Trabzonlu 03.08.2021 17:25
ADMİN YAYINLASANA YORUMLARI NE BEKLİYORSUN?
uA 34-Trabzonlu 02.08.2021 10:52
ATEŞİN ÇOCUKLARI İNSİYATİFİ ADLI TERÖRİSTLER HEPİNİZ OROSPU ÇOCUĞUSUNUZ! ORMANLARIMIZI YAKAN BU OROSPU ÇOCUKLARINDAN HİÇ ACIMADAN HESAP SORULMASI GEREKİR ! FIRATIN DOĞUSUNA SURİYEDE ASKERİ HAREKAT VE PKK TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SİVİL GÖRÜNÜMLÜ YAPILANMASINA OPERASYON ŞARTTIR!
uA 34-Trabzonlu 31.07.2021 20:13
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ TAYYİP ERDOĞANIN; ORMANLARIMIZI YAKAN ALÇAKLARDAN HESAP SORACAĞINI BİLİYORUZ! ALÇAK TERÖR ÖRGÜTÜ PKKNIN BAZI ALÇAKÇA ÇIKARTTIĞI SABOTAJLAR: HENDEK OLAYLARI SIRASINDA DİYARBAKIRDA TARİHİ CAMİMİZİ YAKMASI, DOĞU İLLERİNDE OKULLARI YAKMASI, BELEDİYE OTOBÜSLERİNİ YAKARAK GARİBANLARIN CANINA KASTETMESİ ŞİMDİDE KAHPE ŞEKİLDE ORMANLARIMIZI YAKMASI ! PKK TERÖR ÖRGÜTÜ İNSANLIK DÜŞMANI BARBAR BİR TERÖR ÖRGÜTÜDÜR! BU VATAN HAİNLERİNİN SOLUĞUNU KESMEK TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN ASLİ GÖREVİDİR!KAHROLSUN PKK !
uA 34-Trabzonlu 31.07.2021 07:42
SİZ ATEŞİN ÇOCUKLARI DEĞİL-OROSPU ÇOCUKLARI OLARAK DEĞİŞTİRİN ATEŞİN ÇOCUKLARI İNSİYATİFİ DENEN PKK TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ORMANLARIMIZI ALÇAKÇA YAKAN OROSPU ÇOCUKLARI ! YANGINLARDA VEFAT EDEN 4 VATAN EVLADININ AHI HİÇ BİR ZAMAN SİZLERİN YAKASINI BIRAKMASIN ! EVLERİ YANAN EVSİZ KALAN GARİBANLARIN AHI HİÇ BİR ZAMAN PEŞİNİZİ BIRAKMASIN ! ALLAHA YEMİN EDERİMKİ BIRAKMAYACAK ! TÜRK HALKI 3-5 GÜN SONRA BU YAPILAN KAHPELİKLERİ UNUTMA SENDE !
uA 34-Trabzonlu 30.07.2021 21:59
TÜRKİYEMİZİN DOĞU VE GÜNEYDOĞUSU İÇİN SÖZDE KÜRDİSTAN DİYE ALÇAKÇA BAHSEDEN OROSPU ÇOCUĞU SEZAİ TEMELLİ ÜLKEMİZİ SENİN GİBİ KONUŞAN PİÇLERE BÖLDÜRTMEYECEĞİZ ! ORMANLARIMIZA UZANAN ELLER KANSER OLSUN !
uA 34-Trabzonlu 30.07.2021 21:26
OROSPU ÇOCUĞU PKKNIN(HDPNİN) ALÇAKCA ORMANLARIMIZI YAKMASI SONUCU ; TÜRKİYEYE HER TÜRLÜ YARDIMI YAPACAĞINI BELİRTEN UKRAYNA DEVLETİNE VE CANIMIZ KANIMIZ SOYDAŞIMIZ CAN AZERBAYCANIMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ! PKKNIN SOYDAŞI ERMENİSTANIN ANASINI SİK ,AZERBAYCANIMIZ !
uA 34-Trabzonlu 30.07.2021 21:21
OROSPU ÇOCUĞU SEZAİ TEMELLİ !
uA 34-Trabzonlu 30.07.2021 21:16
OROSPU ÇOCUĞU EROL KATIRCIOĞLU; HALK TV ADLI PKKNIN YAYIN ORGANINDA SAVUNDUĞUN PKK DENEN OROSPU ÇOCUKLARI ORMANLARIMIZI YAKIYOR! İNŞALLAH SİZLERDE HESAP VERECEKSİNİZ!HEPİNİZ OROSPU ÇOCUĞUSUNUZ EROL KATIRCIOĞLU !RTÜK NEDEN UYUYORSUN HALK TV ADLI SÖZDE KANALDA KATIRCIOĞLU DENEN OROSPU ÇOCUĞU PKKYI ÖVÜYOR GÖZ YUMAN VE DESTEK VEREN HALK TV NEDEN CEZALANDIRILMIYOR?
uA 34-Trabzonlu 30.07.2021 08:38
GÖSTERMELİK KINAMALARI BIRAKIN VEYA YARGI SORUŞTURMA BAŞLATTI MASALLARINI BIRAKIP; ŞEREFSİZCE ORMANLARIMIZI YAKAN ALÇAK PKKYA SURİYEDE FIRATIN DOĞUSUNDA ASKERİ HAREKAT ŞART OLDU ARTIK! RESMEN TÜRKİYE CUMHURİYETİNE ; ALÇAKCA İHANETTE SON PERDEYE GETİRDİ KAHPE PKK TERÖR ÖRGÜTÜ ! AFRİNDEKİ GİBİ FIRATIN DOĞUSUNDADA CİDDİ TEMİZLİK ŞART PKKLI ALÇAKLARA!ORMAN YANGIN TALİMATINI KANDİLDEKİ KAHPELER VERDİ!BU KAHPELER GEÇEN SENEDE HATAY İLİMİZDE ORMANLARIMIZI YAKTI AMA KONU UNUTULMAYA YÜZ TUTTU YANİ BU HAİNLERİN YAPTIKLARI YANINA ARTIK KAR KALMASIN FIRATIN DOĞUSUNA OPERASYON İSTİYORUZ !
uA 34-Trabzonlu 30.07.2021 08:12
TERÖR ÖRGÜTÜ PKK(HDP) TARAFINDAN ALÇAKÇA ŞEREFSİZCE ORMANLARIMIZ YAKILDI! TÜRKİYENİN EN BÜYÜK TARAFTAR GRUBU ULTRASLAN OLARAK YANGINDA EVLERİ YANAN KIYMETLİ VATAN EVLATLARININ YANINDAYIZ! ATEŞİN İNSİYATİFİ ÇOCUKLARI DENEN OROSPU ÇOCUKLARI HEPİNİZİN ANASINI SİKECEĞİZ ORMANLARIMIZI YAKAN SİZSİNİZ ! BUNDAN SONRA KİNİMİZ DİRİDİR! AFRİNDE,TENDÜREKTE,GABARDA,CUDİDE,HAKKARİDE ANANIZ SİKİLDİĞİ İÇİN PKKLI PİÇLER GARİBANLARIN EVLERİNE VE ORMANLARIMIZA GÖZ DİKTİNİZ! BU KAHPELİĞİ BAŞTA BİZ OLMAK ÜZERE HİÇ BİR TÜRK EVLADI UNUTMAYACAK! ANADOLU İLLERİ BAŞTA OLMAK ÜZERE HİÇ BİR ŞEHİRİZDE PKK YANLILARI RAHAT OLAMAYACAK BUNDAN SONRA ÇÜNKÜ ULTRASLAN HER YERDE! KAHROLSUN PKK DENEN OROSPU EVLATLARI !SAYIN DEVLET YETKİLİLERİNE BİR TEKLİFİMİZ VAR: ORMAN YANGINI ÇIKARTIRKEN YAKALANAN HAİN PİÇ OLURSA YAKALANDIĞI ANDA YANGINDA YAKILSIN VE BİR DAHA KİMSE SABOTAJ YAPAMASIN !
Demir 27.07.2021 13:08
Bazıları üzülüyor TÜRKLER fazla diye ndwnqıdfıubed
Demir 27.07.2021 13:05
Gayet Doğru bazıları diyor melez toplum türk sayılmış bu yanlış örnek vereyim. Türk Kürtle evleniyor sonra oğlu Türk hissediyor gayet normal kendisine Türk diyor. Yavuz Sultan Selim döneminde Türkmen Kitleleri Kürtlerle evlendi ve çocuğu Kürt hissediyor kendisini çoğu türkmen asimile oldu ama biz Kürt dedik. Türkiye de %75 ile %80 arası Türk nüfusu olduğu kesindir.
34 istanbul 23.07.2021 20:05
Yörükoğlu kişisi piç oğlu piç 7 ceddini sikerim oç
tuhaf yorumlar var burada 23.07.2021 12:33
Mehmet diye yazan seninde ananı Türkler sikmişki belliki Türk oğlu Türk diye yazan biri bile yok hayal dünyandan birşeyler uydurarak Türk düşmanlığı yapıyorsun ve Türk Kürt ayrımı yaparak ırkçılık yapıyorsun.
tuhaf yorumlar var burada 23.07.2021 12:29
Mehmet kafandan ne uyduruyorsun Türk oğlu Türk rumuzlu biri bile yok yorumlarda. Kafayı kürt ırkçılığıyla bozmuşsun mehmet diye yazan sen
Mehmet 23.07.2021 04:44
Ulan türk oğlu türk isimli kişi kodumun oç ırkçısı, kürtler ananımı sikti piç oğlu piç
uA 34-Trabzonlu 14.07.2021 22:23
BU İNTERNET SİTESİ ADMİNİ BÖLGE BÖLGE ANALİZ YAPMIŞ ! DİĞER BÖLGELERİ BİLEMEM AMA KARADENİZ İLE İLGİLİ ANALİZİ DOĞRU! KARADENİZDE BİLİNENİN AKSİNE LAZ ÇOK AZ!(GÜNEYSUNUN DOĞUSU İLE GÜRCİSTAN SINIRI ARASI LAZ) ! TRABZONUN TAMAMI VE RİZENİN BİR KISMI TÜRKTÜR ! SAYIN CUMHURBAŞKANI ERDOĞANDA RİZELİ TÜRKLERDENDİR !
uA 34-Trabzonlu 13.07.2021 22:39
MUSTAFA RUMUZLU; IRKCILARIDA ŞEYTANIDA ALLAH LANETLEDİ DOĞRU ! ANCAK BÖLÜMÜ PKKLILARI DIŞLAMAK LANETLEMEK ŞARTTIR !
uA 34-Trabzonlu 13.07.2021 22:25
MUSTAFA RUMUZLU ; SÜNNİYİM MÜSLÜMANIM! IRKÇI OLAN CAMİLERİ YAKAN DİNSİZ ATEİST KAHBE PKK YA DA BUNLARI YAZ GÖRELİM! ADEM ALEYHİSSELAMIN SOYUNDANIZ ! ŞEYTAN ZATEN LANETLİKTİR! SADECE ERSİN KORKUT DENEN PKK LI ALÇAĞA GEREKENLERİ YAZDIM! KİMİN CENNETE GİDECEĞİNİDE YALNIZ ALLAH BİLİR BUNU SEN BİLEMEZSİN HADDİNİ BİL!
Mustafa 08.07.2021 16:25
Vayne ne çok irkcimiz varmış seytanda ben üstünün atestenim demiş ateşe düşmüş adem babamız ise insan mis kaxanmis ya kaxanamayip birbirine kufredenler he inan miyorsaniz mahşere hesap gününe sıkıntı yok yoksa hesap günü siz istediğinizi söyleyin yapın sıkıntı yok ama Hz Alinin dediği gibi varsa ki beence var ozaman kim şeytanın yanında kim adem as yanında göreceğiz siz devam edin ırkçılığa bakalım sövun o kutsal analariniza
Turkistan 03.07.2021 18:20
Şeridin ve renkli gözlüler asla türk değiller.devsitmelerde türk değiller.Turkler kilsizdir ,köşe ve çekik gözlüdür. Bunun dışındakiler melezdir.turkiyedeki herkes türk olamaz Türklük bir kimliktir tarihi ve dili vardır. Karadenizde Egede Akdenizde iç Anadoluda devşirme ve melezler çok fazladır.egitim sistemimiz neyazikki yüzyıl sonraki halkımızı çok utandıracak dnalarimiz bile orta asyadakiyle aynı deil. Siyahi biri Turkum derse sempatik buluruz içimizden amk diyip soysuz da deriz Türklük orta Asya kökenli bir kimliktir.brezilyalilar asla kendilerini İspanyol yada Portekizli veya Avrupalı görmezler bizdede böyle erdemli bir oluşum olmak zorunda değil mi?
Yörükoğlu 25.06.2021 14:58
Sjsjsj senin nenelerinin üstünde geçmişler piç ilk araplar, farslar, romalılar, bizanslılar, haçlılar, büyük iskender, moğollar sonra Selçuklular, Timur, Akkoyunlular, Karakoyunlular, Osmanlı ve Türkiye(şuan sizin üstünüzden geçiyorlar)
Ruşen 23.06.2021 00:42
Bütün yazdıkların uydurma Iğdır yüzde 70 Kürt Ağrı yüzde 90 hep kendi lehine yazılmış
Çepni 09.06.2021 17:45
Birde şöyle bir olay var. Adamın annesi Türk babası Türk-Kürt. Babasının annesi Kürt ama babası Türk. Bu vatandaş kendini Kürt sayıyor. Türkle evlenmiş çocuğunu Kürt sayıyor. İç içe geçmiş evlenmelerde nedense 1/8 oranında Kürt bağı olsa bile ilginç şekilde Kürt sayıyorlar. İnşallah yüzyıllar boyunca kardeşçe yaşarız zehirlenme etkisinde kalmadan
uA 34-Trabzonlu 06.06.2021 23:07
TURGUT RUMUZLU ŞAHIS ÇEPNİ TÜRKÜYÜM ! KIYMETLİ ATAMIZ KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN DA TRABZONLUDUR VE ÇEPNİ KÖKENLİDİR ! AYRICA FATİH SULTAN MEHMET İLE TRABZONU RUM PONTUS ÇETESİNDEN TEMİZLEYEN ÇEPNİ TÜRKLERİDİR ! ULU ÖNDER ATATÜRKÜN DE YAVERLERİ GİRESUN VE TRABZONLU ÇEPNİLERDİ! TÜRK OLMAKLA İFTİHAR EDİYORUZ! TÜRKİYENİN YÜZDE 12 Sİ KÜRT DEMİŞSİN BENDE SANA DİYORUM MEMLEKETİM TRABZONUN YÜZDE 99 U TÜRK TÜR! (LAZ YOK TRABZONDA, LAZLAR ARTVİN TARAFINDA)!
Turgut 06.06.2021 18:51
çok ayrıntıya girmeye gerek yok.Bu zamanda kafatasçılık yapmanında anlamı yok.Etnik oranları belirleyecek en önemli ölçütler inanç ve anadildir.İnsanlar inançları ve konuştukları anadilleriyle açıklanır.Bu anlamda Türkiyede yaşayan insanlarıda bu anlamda değerlendirmek daha doğru olur.Şehirleşmenin etkisiyle etnik gruplar çok büyük oranda karışmıştır.Büyük bir melez grup oluşmuştur ve bu melez grubun tamamı Türkçe konuşmaktadır ve kendini Türk olarak tanımlamaktadır.Kürtlerde doğum oranı yüksek olmasına rağmen şehirlerde Türklerle karışıp melezleşen Türkleşen Kürtler büyük bir hızla artmaktadır.Kürtçe güneydoğunun dışında hızla terkedilen bir dil haline gelmiştir.Gün geçtikçe anadil olarak Türkçe konuşan nüfusun oranı artmaktadır.Kürt nüfusa gelince Türkiyede saf Kürt nüfusu %12-13 civarındadır.Tartışma melez nüfustan kaynaklanmaktadır.Yani saf Kürt nüfusun dışındaki kürt türk melezi olan %8-10 civarındaki nüfustan kaynaklanmaktadır.Kürtçüler bu nüfus kürt desede onlar Türktür.
Türk Oğlu Türk 04.06.2021 12:39
Sjsjsj denen PİÇ SİKTİR GİT AMK k*rdü ZORUNA Mİ GİTTİ KODUMUN TÜRK DÜŞMANLARI MALUM IRK BOZUNTULARI SİZİ ???????? ????????
Sjsjsj 26.05.2021 17:32
türk oğlu türk denen kişi senin ırkın belli değil dünyadaki tüm milletler nenelerinin üstünden geçmiş amk çoçuğu
uA 34-Trabzonlu 26.05.2021 14:29
ERSİN KORKUT DENEN OROSPU ÇOCUĞU YILMAZ DENEN ANASI SİKİLMİŞ PİÇİN AKRABASI ; DİYARBAKIRI KİRLİ EMELLERİNİZE ALET ETTİRMİYECEZ. HAİNİN,SOYSUZUN ,DÖNEĞİN ALNINA VATAN YAZACAĞIZ!
uA 34-Trabzonlu 26.05.2021 14:26
BU VATAN BÖLÜNMEZ BU BÖYLE BİLİNE, APONUN PİÇLERİ SABRIMIZ KALMADI ULTRASLAN GELİYOR SİKECEK ANANIZI!
uA 34- Trabzonlu 26.05.2021 14:24
OROSPU ÇOCUĞU ABDULLAH ÖCALAN!
merd 24.05.2021 04:31
bunu yazan oturup maasa başında yazıp sallamış. yorumları okuyunca guluyorum neden bu ülkeden adam çıkmıyor öğrenıyorsun.yorumlarda şöyle yazıyor efendim eskiden malatya sivas elazığ vs merkezde türk varmış kürtler sonradan göç etmişler.eskiden nüfüsün yüzde 80 kırsal ve köylerde yaşardı yüzde 20 si şehirde birde burdan anlayın.
Türk 14.05.2021 20:22
Kayseri???
Dürüst 09.05.2021 04:33
Bulgarlar eskiden OGUR TÜRK idi. Hristiyanlıktan (m.s.864) sonra SLAVLAŞTILAR evet. Pomaklar, işte o SLAVLAŞAN Bulgar Türklerinin torunu olup, Osmanlı gelince müslümanlığa geçenlerdir. O yüzden anadilleri Slavca da olsa Türk sayılmaları gerekir. Zaten artık eğitimli Pomaklar bunu biliyor ve Türkçeyi tercih ediyorlar. Asılları Türk çünkü.
Hasstir lan 06.05.2021 05:37
Yazar her kimse Bulgarların önce Slavlaştığından bahsetmiş ve sonra da tekrar Türkleştiklerinden bahsetmiş. Neyin kafasıdır bilinmez; Türk, Kürt veya diğer milletlerden saydıkları insanların da kültür değiştirip asimile olabileceğini yazmamış (Ya da yazmak istememiş). İnsanların akıllarıyla oynamaya çalışmayın!
Türk Oğlu Türk 06.05.2021 04:38
k*rt IRKI ÇOĞALIYOR EYY TÜRK EVLADI UYAN DOĞU VE GÜNEYDOĞU İLLERİNİ ADIM ADIM ELE GEÇİRİYORLAR BU MALUM IRK EYY TÜRK ASİMİLE OLMA DOĞUDAN GÖÇ ETME PKK YANDAŞLARINA FIRSAT VERRMEEE NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE ???????? ???????? ???????? ????????
Antepli 06.05.2021 00:22
Gaziantep’te nerede ve hangi köylerde yörükler vardır? Gaziantep’te sadece İslahiye taraflarında Aydın’dan gelen yörükler vardır ki onlar da ilçe nüfusunun %5 i etmez. Gaziantep’teki çingeneler son zamanlarda yörük olduklarını söylemeye başladı ki onlar da Gaziantep’te yer edinebilmek için bunu söylüyorlar. Gaziantep katıksız bir Türkmen şehridir. Antepliler halen Türkistan’dan gelen gelenek ve göreneklerini yaşatmaya devam etmektedir.
Dürüst 05.05.2021 18:31
Tek tek il ve ilçeleri inceleyip,seçim sonuçlarını ayrıntılı inceledikten sonra ulaştığım rakam şu= % 73 Türk (Alevi, Sünni, Türkmen, Yörük, Balkan Türk Muhacirleri,Tatar, Azeri, Terekeme, Kumuk, Karaçay, Balkar, Nogay vb dahil) , % 13 Kürt ve Zaza ,% 3 Arap,% 3 Çerkes ve Abaza, % 4 Boşnak, Pomak, Arnavut vb balkanlılar,% 1 Çingene,% 1 Laz, % 0,85 Gürcü, kalanı Diğer..Tabii bu, insanların hissettiği kimlikler.Yoksa,Türkiyede %16 Melez nüfus var.Bunların hissettikleri kimlik, yerine, zamanına, olaya ve konjonktüre göre değişebiliyor. Zemin kaygan yani. Bence partiler seçimlerde ekonomi yanında bu Melez grubun her an değişen bakışlarını da göz önüne alıp, öyle politika belirlemeliler. Ayrıca (Tırkan, Karakeçili, Düğer, Badıllı, Alaaddinli, Karaçizmeli, Tatar, Gızgapanlı, Tilki, Çiğil, Çepni, Küresünni, Hormek, Lolan, Çarıklı, Balaban, Abdalan, Arel, Canbeg,Topuz vb)gibi Aslı Türk olup Osmanlı çağında Kürtleşen ve Kürtçe konuşan aşiretler Türklüğe geri dönüyor.Türk oranı artacak yani.
Niho68 04.05.2021 20:57
Türkiye türklerindir
Nihat 68 04.05.2021 20:54
Burada yanlış bilgiler vardır kürt dediğimizi çoğu ermenidir ve Ege tarafında çok İspanyol yahudileri yaşamaktadir
Hakki 03.05.2021 03:31
50 yıla herkes aynı olacak. Artık global bı ırk var. Hepimiz dünyalı olacağız
Bülent istanbulda yuzde 10 kürt varmış sallayın bakım 02.05.2021 02:16
Kürt fobisi sersemletmiş sizi
Memo. 13.04.2021 10:27
Türkiyenin Kürd vatandaşlarıyız. Türk değiliz ! Biz Kürdüz. Bizi böyle kabul edin.
ismail 12.04.2021 12:09
kutuk nufusa donun bir bakin. istanbulda 2.600.000 ila 2.900.000 arasidir kurt nufus yani %18-19 arasi. %25 degil. hep kurtler yari yariya akp ve hdpye py veriyormus gibi soylenir kurtculer tarafindan ama yapilan anketler ve gercekte kurtlerin yogun yasadigi yerlere bakarsaniz kurtlerin en az yuzde 60i hdpye oy veriyor. meclise girdin diye oy veren chplileri cikarirsaniz yuzde 60i yuzde 10a denk gelen bir toplum ile karsilasirsiniz istanbulda. yuzde100u ise yuzde 17 civarina denk gelir ki bu da en yukarda kutuk nufus uzerinden yapilan tahminin dogru oldugunu ispatlar. yani istanbulda yuzde 25 degil yuzde 17-18-19 civarindasiniz
S 02.04.2021 00:36
Vanda Kürtler çoğunluk ancak Erciş, Tuşpa ve İpekyolu ilçelerinde azımsanmayacak miktarda Türk yaşıyor. www.bbc.com/turkce/haberler/2015/05/150529_van_kuresunniler_cagil_gs2015.amp 2015de 150 bin nüfusları varmış, bu zamana kadar olan nüfus artışı ile Kırgızlar ve Karakoyunlu Türkmenlerini de sayarsak 200 bin Türk vardır diyebiliriz. Bu da Van şehri için yüzde 15 - 20 civarı bir Türk nüfusu demektir. Van, Hakkari veya Şırnak gibi bir şehir değil.
Türk 24.03.2021 20:54
yüde 75-80 arası Türk olduğu aşağı yukarı doğrudur yüzde 15 civarındada kü*t vardır
27 Gaziantepli 13.03.2021 15:49
Gaziantepte %95 Türk.
Mabadlar sizi 11.03.2021 02:14
Mabad kaynaklı bilgiler Türkiyenin yüzde 20 25 arası en az Kürt tür
Sanane lan. Kards 11.03.2021 02:13
Mabad kaynaklı herhalde bunlar AMK bi defol ülkeyi turklestirme
Tayfun 09.03.2021 06:16
Bunları görünüzdenmi uyduruyorsunuz kurtleri gittikçe azaltıyorlar herkez iyi biliyor kürtlerin ne kadar bi nüfusa sahip oldugu van yüzde 25 türkmüş yuhu amk bi vanli olarak biz buluyoruz ne kadar olduğu iki tane laz bi tane kırgız bir kactane de azeri köyü var toplasan 5000 kişi çıkmaz neye dayanarak bunu cikardiniz
Antalyalı 03.03.2021 15:04
Ben Antalyalıyım. Bilen bilir Antalyada Mazıdağı diye bir semt var. Birkaç mahalleden oluşan bir gecekondu semti ve bu semt 70li yıllarda birçok kentte olan Alevi olaylarından sonra göç alarak kuruldu. Semtte Antalyanın yerlisi çok az. Tokat, Çorum, Kahramanmaraş, Sivas, Diyarbakır, Tunceli gibi kentlerden çok fazla Alevi göçü aldı. Hatta Antalya genelinde çok az nüfusa sahip olan hemşehri grupları burada çok fazla var. Tuncelililer gibi mesela.
Umut 24.02.2021 12:12
İstanbulda yüzde 25 kurt var İzmirde yüzde 13 bence
Yakında kendi ülkemizde azınlık olacağız 16.02.2021 16:00
Şu an ülkemizde bir sürü Suriyeli var. Arap nüfusu daha fazla olmalı.
Turkiye 12.02.2021 14:10
Valla İzmirde %15 Kürt var rahat hemde
Ali 09.02.2021 20:22
Azad tam saçmalamışsın.Bingölün %80 i Zazadır. Tuncelinin %70 i Zaza Elazığın %45 i Tuncelinin Çemişgezek ilçesi Türkmen çoğunluk. Pertek yarı yarıya ve hozatlı Türkmen köyleri var 2 tane niye gerçekleri saptırıyosun.Diyarbakırın %40 Zaza ama kürtleşmektedir.Bu arada sen diyeceksin ki zazalar kürttür.Asla kürt değiliz.ZAZA yız.
MUSTAFA 09.02.2021 20:11
rakamlar yanlış.Zazalar Diyarbakırda Hani ,Dicle ,Eğil, Çermik ve Çüngüs te çoğunluk kulp lice ergani ve kocaköyde de önemli miktarda .Bingöl de Zaza yada Kürt olmayan 4 5 köy var.Ama diyarbakırda 1980 den sonra aşırı baskı yüzünden herkes kürtçe öğrenmeye ve kürtleşmeye başladı.Ayşe diye biri saçmalamış Batmanla ilgili.Batmanın her ilçesinde Araplar var ve yarısı korkudan HDP ye oy veriyor.Batmanın en büyük ilçesi Kozluk %60 Aarap Sason %85 Arap ve önemli miktarda Zazadır.
Akif Selef 02.02.2021 01:57
Sivasın TAMAMINA yakını TÜRK BE %90 yanlış rakam %95-98 arası TÜRK OLACAK O
Turgut 15.01.2021 21:28
Etnik aidiyete göre siyasi tercihleride tahmini olarak açıklamakta fayda var.Bunuda mesepler üzerinden yaparsak daha gerçekçi olur.%76 lık hanifi kitlenin %60 ı sağ partilere,%15 şi sol partilere(Atatürkçü kemalist sol)%1 i hdp (bölücü sol partilere)oy vermektedir.%12 lik şafi kitlenin %8 i hdp(bölücü sol),%4 ü sağ partilere(özellikle muhafazakar sağ)oy vermektedir.%11 lik alevi kitlenin %8 i solpartilere.%3 ü hdp çizgisinde oy vermektedir(bir kısmı chp ye git gel yaşamaktadır)%1 lik şii caferinin üçte ikisi sağ,üçte biri ulusalcı sol partilere oy vermektedir.
Turgut 14.01.2021 23:57
Geleceğe dönük etnik yapı analizi yapacak olursak.kürt nüfusu daha yüksek oranda artmaktadır ancak bu artıştan daha fazla oranda kürt evliliklerle,kürtçe konuşmayı terkederek türkleşmektedir.yani melez nüfus oranı yükselmektedir.melez nüfusunda %90 dan fazlası kendini türk olarak görmektedir buda bir gerçek.toplumun içinde olan bunu rahatlıkla görebilir.ancak ayrı bir parantez açacak olursak suriyeden gelen arap nüfusun ve vatandaş olan arap nüfusun kürtlerden bile çok daha fazla oranda nüfus artışını düşünürsek arap nüfus oranının ileride yükseleceği ancak bu arap nüfusun ayrılıkçı kürtlere göre türkiyeye daha çok aidiyet duygusu olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz buda bölücülük tehlikesini azltmaktadır dersek yanlış olmaz.
Turgut 14.01.2021 23:42
%12 lik sünni şafilerin %9 u halen kürt zaza kimliğini korumaktadır.(ayrılıkçı kitlenin en büyük grubunu oluşturmaktadır.)%3 ü büyük şehirlerde türklerle karışmış nisbeten türkleşmiş durumdadır.%11 lik alevilerin büyük çoğunluğu türk olup kürt-zaza kimliğini koruyan alevi oranı %2,5(ikibuçuk)araplığını koruyan nusayri %0,5(yüzde yarım)%1 lik şii-caferilerin tamamına yakını türk(azeri).o zaman türk hanifi%72+türk alevi%8+türk şii-caferi%1=%81 sünni-hanifi-kürt%2+sünni şafi-kürt-zaza%9+alevi-kürt-zaza%2,5=%13,5(onüçbuçuk)diğer türkleşmemiş-karışmamoış etnik gruplar%5,5(beşbuçuk.(gayrimüslimler %1 in altında olup oranlamaya alınmamıştır.)ayrıca çoğunluğu alevi nüfus içinde olmakla birlikte sünni grup içindede belli orandaki inançsızlar da ayrıca belirtilmemiştir.
Turgut 14.01.2021 23:17
3-Ve gelelim sadede.Etnik oranları verecek olursak.Meseplerin oranından(Evet türkiyeyi tanımadan sallayanlara ilginç gelebilir ancak en net ve gerçekçi tespit ancak böyle yapılır.)yola çıkarak açıklayabiliriz.Gerççekçi mesep araştırmaları türkiyenin çok yakın oranlarla %76 sının sünni hanifi,%12 sinin sünni şafi %11 inin alevi %1 nin şii-caferi olduğu gerçekçi araştırmalarla tespit edilmiştir.%76 lık hanifi kitlenin tamamına yakınına türk demek kesinlikle gerçekçi bir ifade olacaktır,çünki bu kitle içinde türklerle büyük oranda karışmış olup kürtçeyi sadece yaşlılarının konuşabildiği %2 lik bir kürt grubu kalmıştır.diğer hanifi kürtler evliliklerle türkleşmiştir.Ozaman hanifilerin %72 si türk,%2 si kürt+zaza%2 si türkleşmemiş olan diğer etnik azınlıklar diyebiliriz.
Turgut 14.01.2021 22:56
2-Şimdi gelelim türkiyenin yapısına.Bir defa türklerin dışındaki etnik kökenliler özellikle şehirleşmenin çok büyük oranda artmasıyla çok büyük çoğunlukla türklerle azda olsa diğer azınlık etnik kökenlilerle evliliklerle karışmıştır ve bu durum ırksal anlamda çok büyük bir melez kitleyi oluşturmuştur.Böylece sadece ırka dayalı tesbit yapmak imkansız hale gelmiştir.Benim doğruluğuna kesinlikle güvendiğim tesbitlerle(çok çeşitli kriterlerle)Türkiyede kürtler,kısmen zazalar,kısmende araplar dışındaki türk olmayan etnik kökenden gelenler %90 ın üzerinde türkleşmiştir.(Laz,çerkez,boşnak,pomak,gürcü,arnavut,roman,müslüman rum,vb)araplarında önemli bir kısmı türkleşmiş halen arapçayı konuşanlarında önemli bir kısmı(sünni araplar)en az türkler kadar millicidir ve ayrılıkçı olanlar sıfır denecek kadar azdır.
Turgut 14.01.2021 22:39
1-Türkiyenin etnik nüfus oranlarının ne olduğunu türkiyenin hemen hemen her yerini gezmiş bir insan olarak gerçeğe çok yakın açıklamak isterim.Öncelikle ırksal anlamda bir oran vermek imkansıza yakındır,nedenide yüzyıllarca birarada yaşamış toplumların karışmadığını söylemek akla ziyandır.Bilimsel bir veri olarak tesbit etmek için insanları hitler gibi tek tek tesbit etmeye yeltenmek lazım o da insanlık dışı bir yöntem olduğuna göre imkansızdır.Peki nasıl tespit edeceğiz insanların kendilerini hissettikleri ve söyledikleri tarife ve konuştukları ana dillerine göre tesbit edebiliriz bence.
Türk Oğlu Türk 13.01.2021 04:11
ULAN AŞŞAĞILIK Kürtler SİZDE HİÇ UTANMA YOK MU BÖCEK GİBİ ÇOĞALIYORSUNUZ SIRF TÜRKLERİ GEÇMEK İÇİN SIRF DOĞU VE GÜNEYDOĞU İLLERİNİ KÜRTLEŞTİRMEK İÇİİN EĞER BENDE TÜRKSEM SİZE TEK KARIŞ TOPRAK VERİRSEM NAMERDİM NAMUSSUZ IRK SİZİ TÜRKDEN TOPRAK ALAMYACAKSINIZ BUNU UNUTMAYIN MALATYA ADIYAMAN KARS IĞDIRI MERSİN ADANA ANTALYA İZMİR İSTANBUL BURALARA İSTİLA ETTİNİZ ÇOĞALARAK EYY TÜRK MİLLETİ BOL BOL ÇOCUK BU KALLEŞ IRKIN NİYETİ KÖTÜ BAKUN DOĞUDAN GÖÇ ETMEYİN EYY TÜRK KARDEŞİMLERİM SESİMİİ DUYUN
Ismail. 12.01.2021 19:02
Göstermiş olduğunuz bilgilerde, hiç bir bilimsel dipnot bulunmamaktadır. Kanaatimce sizin yaklaşım tarzınız bilimsel değil ideolojiktir. Sadece 1923 nufüs mübadelesiyle türkiyeye 500 bin müslüman gönderilmiştir. Banların en az 1/5 türk kökenlidir. Geriye kalanların hepsi. Roman, pomak ve yunanlı müslümanlardır. Bunlar marmara ve ege ağırlıklı yerleştirilmiştir. Sizin çıkıpta marmarayı etnik olarak türk göstermeniz cidden gülünç. Ayrica ne kadar doğru bilmiyorum ama, sadece balkan kökenlilerin gayrı resmi rakamlari. Arnavut en az 3.5 milyon. Boşnak 2 milyon gösteriliyor. Kürtlerin sayısı zazalarla birlikte hesaplandığında en az 25 milyon buluyor. Bu söylediğiniz verileri bilimsel bir şekilde ispat etmenizi dilerim
Mirdes 06.01.2021 03:58
Ben Şanlıurfalıyım bütün ilçeleri adım adım bilirim Kürt oranını nasıl yüzde 25 çıkardın merak ettim
Turgut 02.01.2021 15:33
malatyanın ermeni nüfusunuda ayrıca belirtmek gerekir.Osmnlı döneminde arapgir ilçe merkezinin %10 lar civarında ermeni nüfus barındırdığını,ayrıca çok az sayıdaki köylerde ve şehir merkezinde çok az sayıda ermeni nüfus olduğu.bu ermeni nüfusun %90 ı tehcir sırasında göç ettiği,kalanlarında cumhuriyet sonrası istanbul ve yurt dışına gittiği bilinmektedir.günümüzde tehcir sırasında alevi kürt köylerine sığınmış olup alevi kürt nüfusa karışmış çok az sayıda kendini alevi kürt olarak adlandıran ermeni olduğu söylenmektedir ancak bunların sayısı çok az olup bindebirler düzeyinde bile değildir.özelliklede hiç kimse tarafından bilinmemektedir.sadece rivayet olarak söylenmektedir.ben doğduğumdan beri malatyada yaşayan biri olarak hiç ermeniye raslamadım.
Turgut 02.01.2021 12:41
malatya şehir merkezinin kuruluşundan günümüze yapısı ise,ilk kuruluşu 1800 lü yıllarda eski malatyalıların(battalgazi)bağ evlerinin olduğu beydağı eteklerindeki düzlükte (şimdiki şehir merkezi)kurulmuştur.kuruluş nüfusu eskimalatya ve yeşilyurt ilçesinden gelen bağ köylüler olarakta bilinen sünni türk nüfustur.kuruluşunda %100 e yakın sünni türktür.zamanla buraya yaz aylarında gelenler kışıda burada geçirmeye başlayınca şehir merkezi buraya taşınmıştır.daha sonra ilçelerden gelen sünni alevi türkler ve kürtlerle kozmopolit bir şehire dönüşmüş.cumhuriyet sonrası özellikle adıyamandan,elazığdan gelen sünni kürt,türk ve zazalarla şehir nüfusu bir hayli artmıştır.dışardan gelen nüfusun tamamına yakını önceki nüfusla karışmış olup il nüfusunun çoğunluğu şehirdedir.son dönemde az sayıda güneydoğudan gelenler hariç türkler ve kürtler tamamen karışmıştır.büyük çoğunluk türkçe konuşur.kürtlerin yaşlıları hariç kürtçe konuşabilen çok azdır.
Turgut 02.01.2021 01:46
ve malatyanın son ilçesi yeşilyurt.yeşilyurt ilçesi aslında malatyanın battalgazi ile birlikte en yakın ilçesi olup asıl yeşilyurt(halkarasındaki adıyla çırmığtı)merkezine malatyanın şehir merkezinin yarısıda bağlanmıştır.(büyükşehir olunca)asıl yeşilyurtun merkezi cumhuriyetin ilk yıllarında %100 sünni türktür.ancak sonraki yıllarda özellikle adıyaman sınırındaki sünni kürt köylerinden gelen göçlerle karışmıştır.bağlı kasaba ve köylerininde büyük nüfuslu olanları sünni türk küçük uzak köyleri sünni türk,kürt,alevi türk-kürt karışıktır.şuanki yeşilyurt malatyanın en kalabalık merkez ilçesi olup kozmopolit bir ilçedir.sünni türklerle sünni kürtler alevi türklerle alevi kürtler tamamen karışmış olup.kürtçe konuşan sayısı çok azdır.lüks binaların bulunduğu zengin bir ilçedir.
Turgut 02.01.2021 01:32
malatya ilçelere devam.yazıhan.merkez.kuruluş%100 sünni türk.köyler sünni türk,sünni kürt.az sayıda alevi türk-kürt.şu an merkezde çok az nüfus olup yoğun sünni kürt göçü almıştır.merkez süni türk kürt karışıktır malatya merkeze yerleşen kürtlerin gençleri kürtçeyi tamamen terketmiş durumdadır.
Turgut 02.01.2021 01:21
malatya ilçelere devam.pütürge.merkez kuruluş sünni kürt.türk karma köylerin büyük çoğunluğu sünni kürt az sayıda türk köyü vardır.şu an merkezinde köylerinde büyük çoğunluğu kürttür az sayıda türk vardır.şu anki nüfusu az olan ilçelerdendir.dışarıya çok büyük göç vermiştir özellikle istanbula.malatya merkeze.battalgaziye gelenler sünni türklerle tamamen karışmıştır.köylerde genç nüfus hemen hemen hiç kalmamıştır.merkeze gelen nüfusun yaşlıları hariç tamamen sadece türkçe konuşur.
Turgut 02.01.2021 01:13
malatya ilçeler devam.kuluncak.merkez.kuruluş%100 sünni türk.köyler çoğunluk sünni türk.bir kısım alevi türk.çok az alevi kürt.çok küçük nüfuslu bir ilçe olup şu anda merkezi çoğunluk sünni türk olmak üzere sünni türk ve alevi türklerdn oluşmaktadır kürt yok denecek kadar azdır.
Turgut 02.01.2021 01:07
malatya ilçelere devam.kale(izollu)merkezde köylerde büyük çoğunlukla sünni kürt köylerden az sayıda alevi türk köyü vardır.nüfusu çok az olan bir ilçedir.nüfusunun çoğu merkeze göç etmiş olup sünni türklerle tamamen karışmıştır.gençleri tamamen türkçe konuşmaktadır kürtçeyi sadece yaşlılar konuşabilmektedir.
Turgut 02.01.2021 01:00
malatya ilçeler devam hekimhan.merkez.cumhuriyetin ilk yıllarında %80 sünni türk %20 alevi(çoğunluğu türk,bir kısmı kürt)köylerin çoğunluğu sünni türk olmakla birlikte hatırı sayılır sayıda alevi türk küyü ayrıca sivas sınırındaki dağlık döylerde de alevi kürt köyleri vardır.sünni türkler arasındada oldukça etkili bir sol damar vardır.
Turgut 02.01.2021 00:52
malatya ilçeler devam.darende merkez kuruluş %100 sünni türk.köyler çoğunluk sünni türk.bir kısmı sünni kürt,alevi türk alevi kürt.şehirleşmeyle merkez karışmış ancak %85 halen sünni türktür.sünni türklerle sünni kürtler karışmış olup kürtlerin çoğunluğu kürtçeyi terketmiş durumda.
Turgut 02.01.2021 00:42
malatya ilçelere devam doğanyol.kuruluş%100 türk köylerde sünni kürt-türk,alevi türk çok küçük nüfuslu bir ilçe olup yakın zamanda pütürge ilçesinden ayrılmıştır.
Turgut 02.01.2021 00:35
malatya ilçeler devam.doğanşehir merkez kuruluş%100 sünni türk köylerin büyük çoğunluğu sünni türk,bazı köyler alevi kürt,çok az sünni kürt köyü olup.bu ilçede şehirleşmeyle merkezi karışmış olup %80 sünni türk %15 alevi kürt %5 civarı sünni kürt olup türklerle sünni kürtler karışmış ancak azınlık bir grup olan alevi kürtlerle zaman zaman sıkıntılar yaşanmıştır.ancak sıkıntılar zamanla aşılmış olup.sünni türklerde de sol bir damarın varlığı alevi kürtlerle zaman zaman chp nezninde birliktelik yaşamaktadır.
Turgut 02.01.2021 00:20
malatya ilçelere devam battalgazi(eskimalatya)malatya büyükşehir olmadan önceki battalgazi merkezi eski malatya adıyla anılmakta olup şu an malatya şehir merkezininde yarısı battalgaziye bağlanmıştır.çok kozmopolit bir ilçedir.eskimalatya yani büyükşehirden önceki battalgazi ilçe merkezi cumhuriyetin ilk yıllarında %90 sünni türk %10 alevi türktür.köylerinin çoğunluğu sünni kürt olup çoğunluğu adıyaman,malatyanın pütürge ilçesi,elazığ baskilden gelenlerdir az sayıda sünni türk ve alevi kürt köyüde vardır.alevi kürtlerinde çoğu adıyamandan gelip yerleşenlerdir.şu an merkezi tamamen karışık olup sünni türklerle sünni kürtler nüfusun%95 ini oluştururlar ve tamamen evliliklerle karışmış durumdadır.kürt gençlerininde %90 ı sadece türkçe konuşur.
Turgut 02.01.2021 00:08
malatya ilçelerine devam.arguvan merkez kuruluş %100 alevi türk.köyler alevi türk,alevi kürt,sünni kürt.arguvan alevi kürtlerinin çoğunluğu türklerle karışmış olup türkleşmiştir ancak bir kısmı hdp sempatizanıdır.bazı köylerdeki sünni kürtlerin çoğu dindar kürtler olup azınlık bir gruptur.
Turgut 01.01.2021 23:59
malatya ilçeler devam arapgir merkez kuruluş%100 sünni türk ancak daha sonra ermeni yerleşmesi nedeniyle osmanlı döneminde %90 civarı sünni türk %10 ermeni tehcir döneminde ermenilerin tamamı göç etmiş.köyler çoğunluk sünni türk olmakla birlikte alevi türk sünni kürt alevi kürt köyleride vardır.göçler merkezlere göçler nedeniyle kürtçe konuşan oranı köylerin haricinde yok denecek kadar azdır.
Turgut 01.01.2021 23:50
malatya ilçe ilçe yapısı.Akçadağ merkez kuruluş %100 sünni türk,köyler sünni türk.kürt,alevi klürt,alevi türk karışık.Şehirleşmeyle köylerden merkezlere göç nedeniyle sünni türklerle sünni kürtler karışmış olup sünni kürtler türkleşmiş durumda.alevi kürtlerde alevi türklerle karışmalarına rağmen hdp ye oy verenler mevcut.
Turgut 01.01.2021 22:37
malatyalı olarak etnik ayrım yapmıyorum ancak pütürge ve kale ilçeleri hariç diğer 12 ilçede türkler çoğunluktadır.Ayrıca malatyanın nüfusu tamamen evliliklerle karışmıştır.%80 kendini türk olarak görür.Kürtçe konuşanların oranı çok düşmüştür.Kürtlerde bile 40 yaş altında kürtçe konuşabilenlerin oranı %10 bile değildir.
Ali 27.12.2020 12:38
Azad dediğin gibi doğudaki her ile gitseydin o saçmalıkları yazmazdın. doğu ve güney doğu anadoluda toplam 15 milyon insan yaşar. kilisten ardahana, malatyadan van hakkariye doğu şivesiyle konuşan herkesi kürt sanma sorunu var sen ve sen gibilerde. Osmanlı zamanındaki tahrir defterleri bile kürtlerin yaşadığı bölgeyi bugün kürtlerin kendilerinin gibi gösterdiği alanın daha güneyinde ve doğusunda gösterirken sen tutup nereleri kürt çoğunluk yapmışsın. dış görünüşle ten rengiyle çok anlaşılmaz. yani bazı şeyler anlaşılır da herşey anlaşılmaz. yani iç anadoluda yaşayan insanlar da koyu tenli bozkırın güneşinde yaşadıklarından. doğudakiler de bozkırda sıcaklık ortalamasının yüksek olduğu yerlerde yaşadığından koyu tene sahip olabilir. diyarbakır bile Türkmenlerin başkentiyken zamanında sizin senin ettiğin lafa bak. aslen dersimli olman bazı konularda fanatik fikirlere sahip olduğunu izah eder yalnız o bölgelerde ta Selçukludan beri var olan Türk hakimiyeti var. yüzyıllarca yaşamış Türk be
azad 17.12.2020 12:39
doğu ve güney doğu analizinde bulunmak istiyorum.. kendim jeoloji mühendisiyim aslen dersimliyim istanbul teknik üniversitesinde son sınıfta yüksek öğretim görüyorum.. işim icabı doğu ve güneydoğuda ığdır haric bütün illere ilçelerine gitmişizdir.. bölgenin demografik yapısına ele alırsak gözlemlediğim kadarı ile gittiğim illeri ve ilçeleri söylüyorum.. sivas gürün den sonrası ortalama yaptığımızda doğu ve güneydoğuda %87/88 kürt zaza topluluğu yer almaktadır. %8 ermeni vardır.. %3 türkmen vardır.. türk değil türkmen ığdır kars ve malatyanın 2 ilçesinin 4 köylerinde vardır.. tuncelide 1 ilçenin köyü türkmen köyü.. diyarbakır silvan ve çengüşte 2 köyde vardır.. yani toparlamak açısında doğuda ve güneydoğuda 20 milyon insan yaşıyorsa bunların 19 milyon 500 bini kürttür.. yüzdeliğe vurursak.. şöyle bir durum malatyalı bir tiple vanlı ağrılı tunceli erzincanlı adıyamanlı elazığlı şöyle bir bakın onjektif olarak anlarsınız..
İnsan 17.12.2020 04:04
Edirnenin tamamına yakını, Maraşın %90ı, Trabzonun %98i Türk demek, buralarda yaşayan vatandaşlarımızın birbirlerine hiç değilse biraz benzemelerini gerektirir. Tip olarak bu kadar uzak toplulukların yaşadığı bir coğrafyada çok anlamlı ve gerçekçi araştırmalar yapmak mümkün değil. Hepimiz belli dönemlerde özellikle doğu bolgemizde bir kısım gayrimüslimin müslüman adı alarak yaşamına devam ettiğini de biliyoruz. Bunları bir yana bırakırsak asıl önemli olan kökenler değil, aynı dava uğruna birlikte yaşamaktır.
Urfalı 11.12.2020 23:07
Lan bu nasıl yalan urfaya sıçmış bırakmış yüzde 55 kürt 30 arap 10 türk zazalar ise siverek ve hilvanda bunlarda 5 eder gelim de görün urfayı bilmem bu aşiret türkmem o türkmen diyerek olmaz adamlar kürt zorla çirkinlik olmaz
Aklı basinda biri 05.12.2020 07:04
HÜSEYİN NİHAL ATSIZ 19.11.2020 03:45
40 senedir bağımsızlık için terör faaliyetlerinde bulunanlar Türkçe yazarak sözde etnik kimliklerini savunuyorlar. ırkdaşları Ermeniler nasıl Türkün feyizli topraklardan sürüldüyse yarın kendileri sürülmesi için önlerinde hiç bir engel kalmayacaktır. Erdoğan mitingde demişti ki Kürdistan isteyen gitsin kuzey ırağa, orası kürdistandır Türkiye de yerleri yok demiştir. Okullarda Türkçe eğitim alan bir kürt ne kadar yırtınırsa yırtınsın ne kadar kürdüm derse desin onlar bizim yüzümüzde farsıların bir koludur. kürdüm diyene fars olduğunu biliyorum ben seni kürt değil bir fars olarak görüyorum derim. kürt düşmanı asla değiliz biz kürdün ne olduğunu biliyoruz ve onlara asla Teğer bir kürde sen kürtürk demiyoruz. değilsin derseniz buna ilk bizler karşı çıkarız. Rusya ve Çin etnikleri açıkça belirtir herkesin safı ortaya çıkar. Türk Irkı, etnikler tarafından kuşatılamaz Türk Irkı yaşayacaktır. Türk ırkını yaşatmak için hiç bir etnik kimliğe düşmanlık gütmez.
Bingöl hakkında 10.11.2020 10:56
Aşağıda arkadaşın bire yok ben Bingöllüyüm, yok Bingölde bir tane bile Türk köyü yok falan filan diye zırvalamış. Salak galiba Bingölün kuzeyinde Kiğı, Yedisu, Karlıova ilçesinde Türk nüfusun yoğun olduğunu, bu bölgelerde yüzlerce Türk köyünün olduğunu bilmiyor. Ayrıca son yıllarda Bingölde en çok bu bölgelerin nüfusu arttı. Yok Gaziantep, Kars, Iğdır kürtür demişsin. Şimdiye kadar onlarca Antepli tanıdığım oldu, hepsi de Türk. Zaten bu bölgelerin yerli nüfusu yani örnek olarak tüm Türkiyede ki Karslıların %80i Türktür. Bir yerlerinden uydurma şeylerle gelme alırım ifadeni.
Şakir Aksu 08.11.2020 18:37
Bitlisli nickiyle yazan Kardeşimize cevabımdır. Bu gün söylediğiniz doğrudur. Bitlisde Türkler azınlıktadır. Ancak tarihte öyle miydi acaba? Yavuz Sultan Selim döneminin tarihçisi İdrisi Bitlisiyi okudunuz mu hiç? 1517 öncesinde o topraklarda kimler yaşıyordu, o topraklara yerleştirilenler nereden getirildi, Osmanlı ile nasıl bir anlaşma yapıldı, o topraklarda yaşayanlar nereye gönderildi. Lütfen bunu kendi kaynaklarınızdan okuyun. Güneydoğuda Kürtleşen 80den fazla Türkmen aşireti olduğu biliniyor. Hatta Osmanlının kurucu unsuru Sarıkeçili ve Karakeçili aşiretlerinin ana dili bile Kürtçe. Kürt, Türk, Çerkez, Çepni, Pomak, Boşnak olmak ayrılmak için gerekçe olamaz. Çünkü bu saydıklarımın hepsi birlikte Türktür.
Şakir Aksu 08.11.2020 18:30
Yazının tamamını okudum. Öncelikle şunu sormak isterim. Türkiyenin etnik yapısı ne demek? Türkiye devleti bir cumhuriyettir, bu ülkeye vatandaşlık bağları ile bağlı olan herkes Türktür. Türkiye Cumhuriyetinin kuran halklara Türk denir. Siz gelişmiş çağdaş ülkelerde ırklara göre tasnif yapıldığını duydunuz mu? Bunu ancak insanlık için geleceğe dair hiç bir müjdesi olmayan, Ortaçağın bataklığına saplanıp, debelenen ahmaklar yapar. Bu ülkenin halkı ile sorunu yoktur. Bu ülkenin nüfus kağıdını taşıyan herkes bu ülkenin her türlü varlığının ortağıdır. ABD, İngiltere, Almanya, Fransa vb. gelişmiş ülkeler milletleşme sürecini tamamladı, biz hala kimlik tartışıyoruz. Cumhuriyet öncesi padişahın tebası ve kulu olan insanlar vatandaş, birey oldu, biz hala tartışmaya devam ediyoruz. Şu paylaşımın altında bile küfürleşiyorsunuz. Bu ülke insanları binlerce yıldır birlikte yaşadı, akraba oldu. Bunu birilerinin bölebileceğini mi sanıyorsunuz? Türkiyenin sorunu bir tanedir. Hukuk devleti olamadık
Dürüst 03.11.2020 22:55
Türk oğlu musun oruspu oğlumusun o küfürlerini sana yalatırım işte siz busunuz.
Hayırdır admin 03.11.2020 22:34
Admin nekadar yalancı olduğun aşağıdaki küfürü yayınlamakla beli ediyorsun
Küfür yok 03.11.2020 22:32
O küfür eden denyo aynısını sana iade ediyor misliyle aananı anlarsın
Bitlisli 27.10.2020 18:36
Hdpnin %70 aldığı Ahlat ve Adilcevaz ne zamandan beri Türk çoğunluk olmuş anlamadım biz mi burda yaşamıyoruz 28 sene Bitliste yaşamış biri olarak söylüyorum Bitlis Ahlatta sadece bir Türk mahallesi 7 tane Türk köyü vardır, nüfusları da çok azdır. BITLIS %85 Kürt, %7 Şego Arapları, %7 Türk daha çok öğretmen ve göl kenarında nüfusları az 7 köy, %1 Ahıska sonradan gelme 3 köy ... BURSADA uzun yıllar kalan biri olarak söylüyorum özellıkle Yıldırım, Inegöl, Emek, Görükle ve Yenisehirde ciddi kürt nüfus var hatta mahalle mahalle çoğunluklar. Bursa için en az %15 Kürt gözlemledim. Doğru bilgiler yazalım. Burda milleti ve kendimizi kandırmayalım.
Ali 24.10.2020 19:10
aşağıda biri trabzonda alevi yok demiş. Ben trabzondaki Çepni alevilerinden biriyim. 5 bine yakın Çepni alevisi var. bu adamın söylediklerine sallamasyon diyen adamlar kendileri sallıyor.
Ahmet 21.10.2020 02:54
Guzel atmışsın urfa haran akçakale arap merkezde eyyübiye %65 arap diğer tüm ilçelerde kürt %75 kürt %20 arap % 5 türk urfada yaşıyan biri olarak soyluyorum
Can 17.10.2020 07:23
Ben bir türk olarak o küfürü yazan arkadsa diyorum ki bu memleketin namusu hepimizin vatanını milletini canından aziz bilen kürt kardeslerime selam olsun.
Türk Oğlu Türk 09.10.2020 12:46
abc xyz 08.10.2020 05:11
1. Zazalar ayrı bir millet değil Kürttür. 2 erzincan elazığ adıyaman gaziantep şanlıurfa ığdır kars illerinde kesinlikle ve kesinlikle Kürtler çoğunluktadır. Ben bingöllüyüm ve bingölde dışarıdan memur olarak gelenler hariç 1 tane bile türk köyü yok . İyi sallamışsın . Adıyamanın elazığ erzincan şanlı gazi abtep buralar öz be öz Kürt şehirleridir. Ve bu ülkede Kürt nüfusu en az 17 18 milyon vardır. Kürtleri az gösterme çabanız insanları güldürüyor sadece
yanlış düzelten 07.10.2020 13:52
Beytocan ardahan en son seçimlere bakarsan HDP ancak %23 alablidi.En yüksek oyu ise haziran 2015 alabildi oda %30 yani senin verdiğin rakam doğru değil. Semsûrî neden pkk propagandası yapıyorsun?En son seçimde MHP-İYİ toplam %15dir.Yani HDP aynıdır.senin söylediğin %85 kürt rakamı yanlış.Ayrıca malatya,erzincan,elazığ vb.Türk beylikleri kuruldu.Yani Türkler yıllardır orada.Eğer kürtler çoğunlukta olsaydı.Kürtler kendi beylikleri kurardı.Ayrıca kürtler o bölgeye osmanlı-safeviler mücadelesi dolayı sonradan gelen kürtlerdir.Yani kürtler doğuda çoğu aslen oralı değil.Birçoğunuz zagrosdan sonradan geldiniz.Burada bile senin bilgiler yanlış olduğu gösteriyor.
Beytocan 01.10.2020 00:17
Kardeşim Ardahanı yanlış yazmışsın. Ardahanda Kürt nüfusu en az %45 dir ki kürtlerin çoğunluğu da ardahan dışında yaşamasına rağmen.
Hünkar 03.09.2020 12:50
Admin kusura kalmada sen baya atmışsın yaa ben batmanlıyım. Şuana kadar tanıştığım arap yok. Batman %85 kürt %10 türk %5 diğer etnik gruptur. Yalnız sallamasyon ????
Türk Oğlu Türk 29.08.2020 07:52
Dkdkdkdk:LAN ORUSPU ÇOCUĞU k*rt LAN AMINA KODUMUN APOCU ORUSPU ÇOCUĞU k*rt Sen kendini Ne sanıyorsun LAN AMINA KODUMUN VATANSIZI ORUSPU ANANU SİKYİM ŞEREFSİZİN EVLADI KANINIZI SİKİYİM AMK k*rdü
Türk Oğlu Türk 29.08.2020 07:49
LAN SENİN ANANI SİKERİM KÜRT PİÇLERİ AMINA KODUMUN ÇOCUĞU VATANSIZ ORRRRRUSSSPUUU ÇOCUĞU ADIYAMAN TÜRKDÜR LAN HEPİNİZİN ANANIZA KAZIK SOKCAZ TÜRKÜN GÜCÜNÜ GÖRECEKSİNİZ ???????? ????????
Türk Oğlu Türk 29.08.2020 07:49
LAN SENİN ANANI SİKERİM KÜRT PİÇLERİ AMINA KODUMUN ÇOCUĞU VATANSIZ ORRRRRUSSSPUUU ÇOCUĞU ADIYAMAN TÜRKDÜR LAN HEPİNİZİN ANANIZA KAZIK SOKCAZ TÜRKÜN GÜCÜNÜ GÖRECEKSİNİZ ???????? ????????
Barbanas kazım 24.08.2020 16:42
Türkiye %55 Türk %35 kürt % 10 diğerleri Güneydoğu Anadolu yöresi Gaziantep hariç tamanen yanlış bilgi Gaziantep dışında Türk nüfüsün %20 oldugu il bile yok en çok adıyaman oda gölbaşı, ilcesi%70 oranında genel il nüfüsünün %85 i kürt urfa Diyarbakır siirt şırnak verileri yanlış mesela tatar aşireti kürtür admın galibs siyasi görüş olarak baz alıyor. Meslea Gaziantebin bğtün ilçelerinde kürt nüfüs vardır yavuzeli, İslahiye, araban, da çoğunluk, nizip de yarı yarıya, nurdağında %50 dir. Urfa da %45 arap %40 kürt(kurmanc) %10 kürt( zaza) dır% 5 türkmen dir ağrı van siirt batman elazığ Erzurum verileri yanlıştır malatya yanlıştır.
Arnavut 21.08.2020 13:38
%90 salama gerçekle alaksı yok. Tek bir il bile doğru değil en güldüğümde izmir ????????????????
Said 21.08.2020 01:18
Doğu, güneydoğu yöresi antep, Erzurum, ardahan ığdır, ve kars hariç Türk nüfüsü öbür hiçbbir ilde %30 u geçmez adıyaman, malatya, da %20 oranında Elazığ da %25 geri kalanındda tamamen asılsız sallama rakamlar öyle kafadan atılmış. Rakamlar., Türkiye genel olarak da %7arap %5 laz %çerkez %5 göçmenler %3 roman %30 kürt (zaza, kurman, kırmanç) toplam %50 Türkmenler( terekeme, karakeçili, yörük, bütün türkmen aşiretleri) %20 Türk nüfüsü %27.. %3 geriye kalanlar Fakat kürtlerin %5 i, arapların %60 ı, lazlar în %90 türkmenlerin tamamı kendilerine Türk der. . Göçmenler zaten Türk hal böyleyken durum tam kozmopolit bir yapı
Solmaz 14.08.2020 21:20
Terekeme(Karapapak) türkleride Azerbaycan türküdürler kardeşim.Kars ve Ardahanın çoğunluğu Azerbaycan türklerinin Terekeme boyundandır.Bundan başka Ağrı,Muş,Sivas,Artvin,Bayburt ve başka illerimizde de çok sayıda Terekeme yaşayır.Ben Ağrı ilinden olan Terekeme (Azerbaycanlı) Türk kızıyım.
Semsûrî 14.08.2020 21:11
YUH, Adıyaman ne zamandan beri 60% türk olmuş??? İlin en az 85% KÜRT tür, geri kalanı da Türk. Az sayıda Süryanı ve Ermeniler de vardır (özellikle Gerger ilçesinde). Ayrıca Malatya, Erzincan, Elazığ gibi illerde yaşayan Türklerin çoğu aslen oralı değil. Cumhuriyetin ilk dönemlerinde Kürtlerin çoğunluk olduğu illere Türkler yerleştirildi.
Manav sivrihisar 13.08.2020 16:44
Çok yanlış bilgiler verilmiş Manavlar Balıkesir Kütahya eskişehir Bolu Bilecik Sakarya düzce Kocaeli bursa çanakkale Afyon da çoğunluktur bilinçli Manav nüfusu küçük gösterilmeye çalışılıyor
Murat 07.08.2020 20:48
Lan Adıyamanlı ben de Adıyamanlıyım ve Türk oğlu Türküm. Kendi çevren öyle diye bütün ili Kürt mü yapacaksın? Benim çevremde de Kürt yok neredeyse. Ben bütün Adıyaman Türk demiyorum çünkü değil. Adıyaman merkezde Kürt çoğunluğu varmış. Hani Adıyamanlı olmasam inanacağım. Ayrıca Adıyamanda bizim köyümüz ve birçok Türk köyü de dahil Kürtçe bilir. Ama Türklüklerinin de farkındadır. Ama maalesef bazı Türklerin ortamında Kürtçe de konuşulduğu veya batıya gittiğinde kendisine o gözle bakıldığı için kendini Kürt zanneden Adıyamanlı Türkler de vardır. Adıyaman ve Adıyamanlılar bu yönüyle ilginçtir. Özetle bence Adıyamanda Türk ve Kürt nüfusu hemen hemen eşittir ama Kürtlerin çoğunluğu diye bir şey yok.
Dkdkdkdk 05.08.2020 03:56
Lan t*rk oğlu t*rk adıyaman kürttür kürt kalacak bi miktar Türk var diye %65 demiş utanmaz yalancı git bak bakalım adıyamanda türkün ne işi var adamalr gelmiyor yani. Türkmen var bi miktar 50.bin kadar hepsi bu. Gel seni de çoğaltayım amcık bu arada
Kadir 04.08.2020 23:04
Merhabalar Admin bey Mardini ve birkaç kenti daha eklemeyi unutmuşsunuz onları da eklerseniz çok kaliteli bir paylaşım olur ????
Emre Kantar 30.07.2020 05:54
Trabzonda az sayıda alevi var demissin gümüşhane tokat hariç karadenizde alevi yoktur bu arada ben bir türk şunu diyorum kürtlerin oranı %25 Türklerin %50 geriye kalan %10 lik kısım ise diğer etnik gruplar
Can 26.07.2020 21:02
Çok sallamasyon
Ays 24.07.2020 04:45
hayTımda batmanlı bir türk ya da batmanlı bi arap duymadım, iyi atıyon admin
Ali 23.07.2020 00:42
Türkler 55-65%
Salak murat 20.07.2020 12:55
Murat gayet doğru
Murat 18.07.2020 13:44
Çok iyi atıyon he ????????
Türk Oğlu Türk 12.07.2020 13:00
Lan ADIYAMANLI K*RT ADIYAMANI ÇOĞALA ÇOĞALA ÜLKEYİ ELE GEÇİRİCEĞİNİZİ Mİ SANDINIZ BU ÜLKE HEP TÜRKDÜR VE TÜRK KALACAK ????????
Adıyamanlı 28.06.2020 00:18
Amma yaptın ha adıyamanın ezici çoğunluğu kürtken adamları Türk yapmışsınız adamalara sorsaydınız bari bol keseden atmışsın bakalım 3 ilçede kısmen türk var gerisi full kürt merkezde ezici çoğunluk kürt hadi bu 3 ilçe toplaöı 120 bin tamamını da Türk saysak dahi gönlünüz olsun 500 bin Kürt nerde hemşerim yalan yanlıl şeylerle insanları kandırmayın sen yok dedin mi yok olmuyor toplum
Zaza 02.06.2020 21:32
Öncelikle Zazalar Kürt değildir. Ali Tayyar Önder in Türkiyenin Etnik Yapısı kitabını da okuyabilirsiniz. Zaza nüfusu çok az verilmiş yanlış verilmiştir.. Ali Tayyar önder yıllar önce araştırmalarına göre %1.08 olan Türkiyenin 3. Büyük halkı olan Zazalar burda yok denilmiş resmen...
Ömür 01.06.2020 11:54
Boludada tatar türkleri vardır 2 tane ilçesi tatardır seben ve kıbrıscık ilçesi ve bu 2 ilçeninde nüfusu oldukça azdır o yüzden boluda tatar olduğu bolu dışında başka şehirlerde bilinmez yazma gereği varmıydı bilmiyorum
Okan 20.05.2020 12:33
Mert kardeşim ırk diye birşey yoktur . Türklük bir ideoloji dir yani Atatürk laiklik, milliyetçilik, vs gibi şeyleri Türklük ideolojisinde toplamıştır o yüzden ne mutlu Türküm diyene demiştir Kürtler de diyiyolar turküm hepimiz insanız
Mert 09.05.2020 02:04
Türk nüfus oranı %70-75 arasındadır. Kürt nüfus %13 değil %18-20 civarıdır. Geriye kalanlar da digerleridir.
 

Etnikce Tavsiye Formu

Bu Haberi Arkadaşınıza Önerin
İsminiz
Email Adresiniz
Arkadaşınızın İsmi
Arkadaşınızın E-Mail Adresi
Varsa Mesajınız
Güvenlik KoduLütfen Resimdeki kodu yazınız