Amerika kıtasının Melezleri, Mestizolar

Amerika kıtasının Melezleri, Mestizolar

14 Ağustos 2019 Saat: 13:57

Özellikle Güney Amerika ülkelerinde bulunan Amerika kıtasının yerlileri olan Kızılderili ve Avrupa kökenli halkların kanından ikisini de barındıran melezlere Mestizo denir.

Mestizo çeşitli ülkelerde melezler için kullanılan isimdir. Orta ve Güney Amerika'da Yerli-İber karışımı kökene dayanan kişi anlamına gelir. Ekvador gibi bazı ülkelerde toplumsal ve kültürel çağrışımlar taşır; dolaysıyla Avrupa giyim ve göreneklerini benimsemiş saf kan Yerlilere de Mestizo ya da Çolo denir. Meksika'da fazlaca değişik anlamlarda kullanıldığından Mestizo sınıflandırması nüfus kayıtlarından çıkarılmıştır. Filipinler'de yabancı (örn. Çinli) ve Yerli karışımı soydan gelenler Mestizo olarak bilinir.

Orta ve Güney Amerika'nın tamamında yaşarlar

Mestizolar Orta Amerika ve Güney Amerika Ülkelerinin tamamında yaşarlar. Çünkü bu ülkelerin tamamında Avrupa kökenli halklar ile Amerikan yerlisi olup çeşitli kabile mensupları bir arada yaşar. Birçok evlilik sonucu bu halklar içiçe geçmiştir. Bu nedenle de Melezler ortaya çıkmıştır. Bunlara da Mestizo ismi verilmiştir. 

Bazı ülkelerde Melez olmasa da Mestizo denilmiş

Bazı Güney Amerika ülkelerinde Amerikan yerlileri, kendileri gibi yaşamayan ve Avrupalı göçmenler gibi yaşayan yerli halktan olanlara da Mestizo demiştir. Bunun asıl sebebi kendi kültürlerine sadık kalmayan soydaşlarına olan sınırlarıdır. Onlar kültürel yozlaşmanın eserleridir. Avrupalılar gibi davranıp toplumsal statü atlamaya çalışan yerlilerin kendilerini Avrupalılar gibi göstermesi de bu ismi almalarına vesile olmuştur. Tarih içinde de Mestizo kimliği bu ailelerin üstünde kalmıştır. Yani normalde olmayan kadar fazla Melez nüfus varmış gibi görünmektedir. Tıp olarak ta bakılınca hiçbir Avrupai iz taşımayan insanlara bile Mestizo denir.