Türkçe konuşan bir halk Urumlar.

Türkçe konuşan bir halk Urumlar.

18 Şubat 2020 Saat: 19:27

Zamanında Trabzon, Bayburt, Erzurum ve Kars civarında yaşayan bir halk Urumlar. Ancak şu an Türkiye'de yaşayan Urum bulunmuyor.

Urumlar diye bir halkın varlığını pek bilen yoktur. Oysa bir yüzyıl önce Anadolu'da yaşayan bir halktı. Kendileri Hristiyan Ortodoks inancına sahipti. Ancak dilleri tamamen Türkçe idi. Türkçe'den başka bir dil de konuşmuyorlardı. 

Onlar da Karaman'lı Ortodoks Türkler ile aynı akıbeti yaşadı. Müslüman olmadıkları için Türk sayılmayıp bu topraklardan çıkmak zorunda kaldılar. Oysa bir tane Urumca konuşan birine denk gelseniz Erzurum'lu, Trabzonlu ya da Kars'lı mısın diye hemşeri muhabbetine girersiniz. 

Bugün Türkiye'den giden Urumlar Gürcistan ve Yunanistan'da yaşamaktadır. Yunanistan'a giden Urumlar ise son zamanlarda Yunanistan'ın isteğiyle Gürcistan'dan Yunanistan'a göç etmeye başlamıştır. Özellikle de Selanik ve Batı Trakya'ya göç etmektedirler. 

Rum sayılıp Yunanistan'a giden Urumlar tamamen Türkçe konuştukları için dışlanmaktadır. Yunanistan Urumları kendi ülkesine davet etmesine rağmen birçoğuna vatandaşlık dahi vermemiştir. 

Zamanında dinin milliyetten daha önemli olması hasebiyle Anadolu'dan çıkarılan bir Türk halkıdır Urumlar. Kendilerini Peçenek ve Kıpçak Türklerinden geldiklerini söyleyen çok sayıda Urum vardır. Zira Türkiye'de yaşayan Kıpçak Türklerine sorunca zaten 300 ile 400 yıl öncesinde Hristiyan Ortodoks iken zamanla İslamiyet'e geçtiklerini söylerler. Bunu tarihçiler de ifade etmektedir. 

KIRIM'DA YAŞAYAN URUMLAR

Ukrayna'da da 40 bin civarında Urum yaşamaktadır. Buradaki Urumlar genellikle Kırım'da yaşarlar. Urumların buradaki gelenekleri Tatarlarla çok fazla benzeşmektedir. Düğünleri dahi neredeyse aynıdır. Urumların Ukrayna'da olduğunu söyledik ancak Kırım Rusya tarafından işgal edilip ardından da ilhak edilmesiyle Urum nüfusunun büyük kısmı Rusya sınırları içerisinde kalmış oldu. 

Kırım'da Türk dili konuşan Urumlar ile Yunan dili konuşan Rumeyler bazen birbirine karıştırılır. İkisi aynı halk değildir. Türkler kendilerine Urum, Yunan kökenli olanlar Rumeyler der. Bu iki grubun toplam nufusu 130 bin civarıdır. Bu mufusun %65 ile 70 arası Urumdur, yani Türktür. 

Ayrica Türkiye'ye göç etmek zorunda kalan Çerkeslerin yerine de bazı Urumlar yerleştirilmiştir. Bunlara da Çerkes Urumları denilmektedir. 

Sonuca gelecek olursak Urumlar dediğimiz halk Türkçe konuşur ve Karamanlı Ortodoks Türkleri ile ayni kaderi paylaşmıştır. Bizlerde 1900 lü yılların refleksleriyle, yani dini sebeplerle olaylara yaklaşmayın meseleyi Türklük ile bakıp bugün bu Urum nüfusunun bir kısmını en azından kendi topraklarına döndürebiliriz.