Mersin'in etnik yapısı

Mersin'in etnik yapısı

8 Mayıs 2020 Saat: 19:45

Akdeniz Bölgesinin dinamo şehirlerinden olan Mersin ilimizin etnik yapısı hakkında birşeyler yazalım.

Mersin ilimiz Akdeniz Bölgesinde yer alan güzide bir ilimizdir. 1 milyon 840 bin nüfusu ile Türkiye'nin en fazla nüfusa sahip 10'uncu şehridir. 

Mersin ilimiz aynı zamanda çok fazla göç almış bir şehirdir. Özellikle Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgemizden çok fazla göç almıştır. Bu bölgelerden göç eden Türk nüfusu İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir gibi şehirlere göç ederken Kürt nüfus ilk olarak Mersin ve Adana'ya göç etmiştir. Mersin'in çok fazla Kürt nüfusu göçüne maruz kalması etnik yapısını oldukça değiştirmiştir. 

Mersin ilinin yerlileri Yörükler ve Türkmenlerdir. Mersin'de Arapça'yı unutmuş çok sayıda Arap Alevisi de yaşamaktadır. Bu nüfus ta yerli nüfustan sayılabilir. Kentte Balkan savaşlarından sonra göç etmiş çok sayıda Balkan Türkü de yerleşmiştir. Girit'in Yunanlılar tarafından işgal edilmesi ve adadaki Türklerin katliama maruz kalması neticesinde adadan kaçabilen Türklerin bir bölümü de Mersin'e yerleşmiştir.  

Mersin ilinde en kalabalık grup Yörüklerdir. Yörükler Türk kültürünü Anadolu Coğrafyasında en iyi yaşayan gruptur. Ancak gerçek Yörükler, yani göçerlik geleneğini sürdüren Yörüklerin sayısı günümüzde pek kalmamıştır. Yine de Yörük kültürünü halen devam ettiren Yörükler vardır. Bunun en canlı ve en kalabalık örnekleri Mersin ilimizde görülmektedir. Bazı Yörük aileler halen göçerlik geleneklerini sürdürmektedir. 

Yörükler ile birlikte Tahtacılar(Türkmen) da Mersin'in yerlileridir. Birçok ilçe, belde ve köyde tahtacı nüfusu mevcuttur. Tahtacılar Türkmen Alevileridir. Kaz Dağları bölgesinden sonra en yoğun Tahtacı nüfusu Mersin ve Antalya bölgesindedir. Neredeyse Yörükler neredeyse Tahtacılar da aynı Coğrafya'da yaşamaktadır. Yörükler ile Tahtacıları ayıran en başlıca özellik Yörükler Sünni iken Tahtacılar Alevidir. Tahtacıların en önemli özelliği ise ağacı bol olan köylerde yaşamalarıdır. Eskiden bu yana ağaç işleri ile uğraşması neticesinde Tahtacı ismini almışlardır. 

Mersin'in bugün ki etnik yapısını inceleyelim. Bugün Mersin'de Türk nüfusu Merkez ilçeler dahil bütün ilçelerde çoğunluktadır. Merkez ilçeler olan Akdeniz, Toroslar, Yenişehir, Mezitli'de terör olaylarından sonra çok sayıda Kürt nüfusu yerleşmiştir. Merkez ilçelerde en az Kürt nüfusu Mezitli ve Yenişehir ilçelerindedir. Akdeniz ilçesi ise en kalabalık Kürt nüfusa sahip olan ilçedir. Toroslar ilçesinde de kalabalık Kürt nüfusu vardır. Ancak Akdeniz ilçesi kadar değildir. 

Merkez ilçelerde kalabalık Kürt nüfusu olsa da hiçbir ilçede çoğunluk değildir. Ancak Kürt Partileri eskiden bu yana Akdeniz ilçesinde seçimleri kazanmasıyla ünlüdür. Son seçimler hariç. Bütün partiler yakın oy aldığı için Kürt Partileri bu ilçede başarılı olmuşlardır. Yoksa Akdeniz ilçesinde de Türk nüfusu çoğunluktadır. 

Merkez ilçeler hariç Kürt nüfusu Mersin'in diğer bölgelerinde pek yaşamamaktadır. Ancak Tarsus ilçesinde %15 ile 20 arası bir Kürt nüfusu mevcuttur. Tarsus'ta Malatya'dan göç etmiş Türkmen Alevilerinin kurduğu köy de mevcuttur. Ayrıca Tarsus'ta Arap Alevi nüfusu da yaşamaktadır. 

Anamur, Aydıncık, Bozyazı, Silifke, Çamlıyayla, Mut, Erdemli ve Gülnar ilçelerinde Yörükler, Tahtacılar, Yerli Türkler, Balkan ve Girit Türkmenleri hariç başka nüfus pek bulunmamaktadır. Bu ilçelere de tarım işçisi olarak gelen Kürt nüfusu az sayıda vardır. Ayrıca Mersin'de ki Yerli Türk nüfusu içinde eski tarihlerde Diyarbakır ve Siirt'ten gelmiş Türkmen nüfusu da vardır. Bu bölgeden gelen Türkmenlerin hangi sebeple Mersin'e geldiği hakkında malumatım yok. 

ALEVİ NÜFUSU

Mersin'de 37 tane Alevi yerleşimi vardır. Bunlardan 25'i sadece Alevi yerleşimi iken 12 tanesi karışıktır. Alevi köylerinden 6 kadarı Nusayri( Arap Alevisi) iken geri kalanların tamamına yakını Tahtacı Türkmenleridir. Bir tanede Tarsus'ta Malatya'dan göç etmiş Türkmen Alevi yerleşimi mevcuttur. 

Bugün Mersin'in genel nüfusuna bakarsak %72 ile %77 arası bir Türk nüfusu mevcuttur. %15 ile 20 arası bir Kürt nüfus vardır. Az sayıda Arap Alevi nüfusu da mevcuttur. Suriyeli nüfusunu işin içine katmadan bu oranları tahmini olarak yazdım.