Türkiye

Artvin'in etnik yapısı

Türkiye'nin kuzeyi, Karadeniz'in en doğusunda yer alan ve Kafkas kültürünün en bariz yaşandığı şehirlerin başında gelen doğal güzelliklerin şehri Artvin'i farklı bir açıdan inceleyeceğiz. Artvin'in etnik yapısına değineceğiz.

8 Eylül 2019 Saat: 13:33
YORUM YAPTavsiye EtYazdır

Bu haber 24.110 kez okunmuştur

Artvinin etnik yapısı
Artvin'in etnik yapısı

Artvin şehri Karadeniz bölgesinin sınır şehri hüviyetindedir. Gürcistan ile sınırdır. Aslında sınır olduğu yer de bizden bir parçadır. Batum ile sınır komşusu dur. Burası Acara özerk bölgesi olarak geçer. Normalde halkının çoğunluğu Müslüman gürcülerden ve Türklerden oluşmaktadır.

Artvin Türk, Gürcü, Laz, Hemşinli ve Poşa'ların (Lom) yaşadığı bir şehirdir. Bu çeşitlilik ortak bir kültür de yaratmıştır. Tulum ile çalınan ezgiler ortak kültürün gelişmesine yardımcı olmuştur. 

TÜRKLER'İN ÇOĞUNLUK OLDUĞU YERLER

Artvin denilince kimisi burada Laz ve Gürcüler yaşar sadece imajı yaratılmış. Ancak durum bu şekilde değildir. Şehirde Türkler çoğunluğu oluşturur. Türkler grup olarak Kıpçak Türkleri, Yerli denilen Türkler ve Ahıska Türklerinden müşterektir. Artvin Merkez'de Türk nüfusu coğunluktadır. Yusufeli, Ardanuç ve Şavşat ilçeleri ekseriyetle Türk nüfus alanıdır. 

LAZLAR'IN ÇOĞUNLUK OLDUĞU YERLER

Lazlar şehrin en eski sakinlerindendir. Bazı ilçelerde neredeyse nüfusun tamamını teşkil ederlerken bazı ilçelerde ise yarı yarıya nüfusa sahiptirler. Arhavi ilçesinin nüfusunun tamamına yakını Lazdır. Hopa ise daha karışıktır. Yaz mevsiminde Lazlar çoğunlukta olurken diğer mevsimlerde Hemşinliler çoğunluk olur. Biliyorum çok garip bir cümle. Ama durumun böyle olmasının sebebi Lazların dışarıya daha fazla göç vermesidir. Hopa'dan ayrılıp ilçe olan Kemalpaşa'da Lazların çoğunlukta olduğu bir ilçedir. Borçka nüfusunun ise 4 te biri Lazdır. Bunlar biraz tahmini rakamlardır. 

GÜRCÜLERİN ÇOĞUNLUK OLDUĞU İLÇELER

Artvin'in en kalabalık topluluklarından biri de Gürcülerdir. Gürcülerde Lazlar gibi Artvin'in en eski yerleşimcilerin fendir. Bölgeye gelen Türk akınlarından ve Osmanlı hakimiyetinden sonra Müslümanlaşmışlardır. Gürcülerin çoğunluk olduğu iki ilçe vardır. Birisi Borçka'dır. Burada Laz ve Türkler ile birlikte yaşarlar. Diğeri ise ufak bir ilçe olan ve ilçede bulunan maden ile meşhur olan Murgul ilçesidir. Bu ilçe ufak bir yerleşim birimidir. Gürcüler Yusufeli, Ardanuç ve Şavsat ilçelerinde de yerleşiktir. Ama nüfus olarak kalabalık değillerdir.

HEMŞİNLİ VE POŞALAR

Hemşinliler Müslüman ve Türkleşmiş bir topluluktur. Müslüman Türkler ile Ermeni nüfusun bir arada yaşadığı bölgelerde geçmiş dönemde yaşadıkları için Ermeniceye yakın bir lisan konuşanları da mevcuttur. Ancak bu onların Ermeni olduğunu göstermez. Zira eskiden o bölgede yaşayan Ermeniler ile aynı olsalardı diğerleri de İslamiyet'e geçebilirdi. Hemşinlilerin Ermeni olduğunu iddia edenler Ermeni lobisi ve Pontusçu bölücülerdir.

Hemşinliler Artvin'de en fazla nüfusa sahip oldukları ilçe Hopa'dır. Hopa'dan sonra Kemalpaşa gelir. Diğer ilçelerin bazısında tek tük Hemşin yerleşimleri bulunur. Poşalar (Lom) ise Kafkas çingeneleri olarak bilinir. Artvin'in birçok ilçesinde tek tük yerleşimleri vardır. Çoğunluk oldukları hiçbir ilçe yoktur. Kafkas çingeneleri diyince diğer bölgelerdeki çingeneler gibi olduğu düşünülür, ancak poşalar gayet medeni bir yaşantıya sahiptir.  

YORUMLAR

 
Lütfen Resimdeki kodu yazınız
Bu Habere 18 yorum yapılmıştır
Timur Başer 21.08.2022 22:09
Bir misafir olarak çok öncelerden biliyorumki Artvin merkez- Borçka/Artvin arası -Ardanuç/Şavşat arası -Şavşat merkezi -Şavşat /Ardahan tarafı ve Yusufelinin yüzde doksanı Davul Zurna ile düğünlerini ve güreşlerini yaparlar .Buradan giderek bu söylediğimiz yerlerde dil Türkçedir başka dil bilmezler.
Kağan 12.08.2022 03:32
Artvinliyim ve Kıpçak türkü yüm
Tte 28.06.2022 10:34
Bundan 300 yıl geriye gidersek Trabzon Rize Artvin Gümüşhane Bayburt gibi doğu Karadeniz illerinde Türkçe konuşulduğunu sanmıyorum o zamanlar o yörenin yerli halkı kendi arasında kendi dillerini konuşuyormuştur, Osmanlı Devletinin iskan politikasıyla o zamanın yerli halkı İslam dinine geçtiğini ve Türkçeyi öğrendiğini düşünüyorum
08 28.03.2022 19:00
Artvin yüzde 60 Türktür Gerisi laz Gürcü yarı yarıya ufak ufak da hemşinli poşa var .
08 27.03.2022 23:10
Artvin ekseriyetle Türk şehridir, zaten Yusufeli, Ardanuç , Şavşat ve merkez nüfustaki baskın Türk nüfus yeter herkez Artvin gürcüdür gürcüdür diye sanıyor arkadaş sadece Borçka murgulda çoğunluk olabilen gürcüler ve ayrıca Borçkada da birsürü Türk var çünkü Kıpçaklar Çoruh boylarında yaşayan bir bir millet birde bu mantık var tarihe biraz bakın şu nu bilin ki Artvin yüzde 6) Türktür geriye kalan gürcü laz eşit sayılabilir hemşinli dediğin yüzde 5 geçmez
Çveneburi Lazuri Homşetsi Turkuli Artvini08 30.12.2021 18:52
Artvinde yerleşik olarak yaşayan 4 tane etnik grup bulunmaktadır. Bunlar Gürcü, Laz, Türk ve Hemşinlilerdir. Hepsinin ayrı dilleri vardır İlçe ilçe gidelim Kuzeyden güneye doğru; 1)BORÇKA: Düzköy, Kaleköy, Demirciler ve Çifteköprü LAZ kökenlidir. Gerisi GÜRCÜDÜR. 2)ŞAVŞAT: Şavşetinin batısı ve Gürcistan sınırında kuzeyinde yaşayan İmerhevliler ve Klarcetlilerin köyleri ve çevresindeki köyler Gürcüdür ve köylerde Gürcüce konuşulmaktadır. Doğu Şavşeti ve İlçe merkezi çoğunlukla Gürcü kökeninden gelip zaman içerisinde bu dil Türkçeye sıkıştırılan Gürcüce kelimelerle sınırlı kalmıştır. 3) KEMALPAŞA: %60 Hemşin, %40 Lazdır diyebiliriz. 20 yıl önce durum tam tersiydi. 4) HOPA: İlçe merkezindeki dışarıdan gelen Türk ve Gürcüleri hariç yani köyleri baz alırsak çoğunluğu LAZ, diğer önemli bir kısmı Hemşinlidir. 5) ARHAVİ: LAZ 6) MURGUL: GÜRCÜ 7) ARDANUÇ: Şavşata yakın bazı köyleri Gürcü kökenli, çoğunluğu Ahıska Türkü 8) YUSUFELİ: Artvine mesafe ve kültürel olarak uzak Erzuruma y
Ozan 28.12.2021 18:15
Ömer birşey bilmeden sallama, Rize Artvin Türk değil diyen Ermeni ve Pontus lobisidir. Batum gibi bir şehir bile Türk şehriyken (Misakı milli içerisindedir ve plebisitle Türkiye’nin parçası olmak istemiştir) Artvin ve hele hele Rize nasıl Türk olmayacak? Lazlar ve Gürcüler vardır ancak hele ki Rize’de 2-3 ilçeden ibarettir. Artvin’de de Türklerden fazla değiller.
ÖMER 25.12.2021 03:40
LAZ GÜRCÜ TÜRK DEĞİL RİZE ARTVİN TÜRK DEĞİL
Tte 20.12.2021 22:29
Abi adam ermeniyse ermenidir adamı zorla sen türksün diyemeyizki vatana ihanet etmesin yeter
Melih08 14.12.2021 02:54
Şavşatta Gürcü sayısı yukarıdaki metinde anlatılandan çok daha fazla. İlk etapta aklıma gelenlere örnek vermek gerekirse; Çağlayan (Hevsrul), Çukur (Çihor), Demirci (Daba), Dereiçi (Dasamop), Dutlu (Sürevan), Erikli (Agara), Maden (Bazgireti), Mısırlı (İveti), Oba (Ube), Tepebaşı (Ziyos), Yağlı (Zakiyet),Taşköprü(İphrevli), Çağlıpınar(Kokhlev), Meydancık (İmerhevi - Diobani), Yeşilce(Manatba), Sebzeli(Cvariskhevi), Eskikale(Tsepta) Şenocak (Çakvelta), Balıklı (Tskalsimeri) köylerinin tamamı Gürcülerden oluşmaktadır. Bu köylerin dışında Şavşatta çok sayıda Türk ve Gürcülerin oluşturduğu köyler bulunmaktadır.
Ercan 20.11.2021 21:40
Hemşinliler Ermenidir bu site yalancıdır
Türküm Irkçı Değilim 27.08.2021 14:56
Bu site harika ,her şey doğru
vatandaş 26.06.2021 04:42
Hemşinlilerin yaşam biçimi Ermenilerle değil, konar göçer Oğuz Türkleriyle benzeşmektedir. Ermeniler daha çok ticaret, kuyumculuk, mimarlık gibi alanlarda yoğunlaşmışken Hemşinliler özellikle eskiden yoğun bir şekilde hayvancılıkla meşguldüler. Kaldı ki bazılarının iddia ettikleri gibi zorla Müslümanlaştırılmış Ermeniler ise, Artvinde Osmanlı döneminde yaşayan yüzlerce hristiyan Ermeni neden Müslümanlaşmamış?
Elif 24.04.2021 02:08
Adam ermeni ise ermenidir niye ermeni olduğunu iddia etsin, ne saçmalamışsınız ya
1903 23.03.2021 08:55
Kıpçak Türküyüm Artvin Aşağı Maden
borçkalı güzel kız 12.10.2020 14:58
itiraf ediyorum, ben bir ermeniyim.yıllarca bunu sakladım.
Hemşinli 03.06.2020 20:46
Çok güzel bir metin olmuş. Bir hemşinli olarak en beğendiğim bölüm Hemşinlilerin Ermeni olduğunu iddia edenler Ermeni lobisi ve Pontusçu bölücülerdir. oldu.
Emekli öğretmem 30.12.2019 02:07
Aslen Erzurumluyum ama öğretmen olarak 10 yılımı Şavşata geçirdim. Bir nevi oralı sayılırım Şavşata biraz daha değinebilirdiniz. Yazılarınızı dikkatle takip ediyorum. Umarım bu çizgiyi bozmazsınız. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum.
 

Etnikce Tavsiye Formu

Bu Haberi Arkadaşınıza Önerin
İsminiz
Email Adresiniz
Arkadaşınızın İsmi
Arkadaşınızın E-Mail Adresi
Varsa Mesajınız
Güvenlik KoduLütfen Resimdeki kodu yazınız